VIDEO: Jako první jsme projeli celý tunel Blanka

Nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský tunel v Evropě, to je pražský tunel Blanka. Táhne se od Troje až ke Strahovu a slibuje uvolnění dopravy v řadě pražských čtvrtí. My jsme měli, díky ochotě Metrostavu, jedinečnou možnost si ho dnes celý projet, a vidět jej více než rok před jeho dokončením. Vy si tak můžete uvnitř článku prohlédnout video z průjezdu.


Vydáno: 5.2.2013

Co je tunel Blanka?

Jde o komplex tří tunelových úseků – Brusnice, Dejvice a Královská obora. Celková délka tunelového komplexu je 6,3 kilometru a skládá se jak z hloubených, tak i ražených tunelů. Je zde šest technologických center zajišťujících chod tunelu a dále i tři strojovny vzduchotechniky.

Vybavení pro případ požáru je zde samozřejmě na velmi vysoké úrovni. Pokud některé ze série citlivých čidel zaregistruje požár, tak počítač automaticky uzavře všechny vjezdy do tunelu a rozsvítí zelenou na všech výjezdech. Dále se intenzita osvětlení zvýší na maximum a dojde k vypnutí přívodu vzduchu a souběžně k zapnutí silného odsávání přímo v místě požáru.

Pokud by někdo zůstal během požáru v tunelu, tak každých 250 metrů nelezne evakuační průchod do druhého tubusu. Každých 500 metrů se nachází bezpečnostní záliv, ve kterém je propojení tubusů tak velké, že umožňuje i projetí hasičských vozidel.

Stejně jako v případě tunelu Mrázovka jsou na stěny použity kachličky. V tunelu Blanka jich po dokončení bude neuvěřitelných 75.000 metrů čtverečních.

strojovna vzduchotechniky - technologické centrum

Termíny

zahájení stavby – 2007

zahájení provozu – 4/2014

Tunelový úsek Brusnice

Jde o úsek přímo navazující na Strahovský automobilový tunel (SAT) a to prostřednictvím křižovatky Malovanka. Dále pak pokračuje až ke křižovatce Prašný most, kde navazuje tunelový úsek Dejvice. Specialitou tohoto zhruba 1400 metrů dlouhého úseku je, že je v celé délce třípruhový (tedy 3+3 pruhy) a to z toho důvodu, že připojovací pruh na Malovance plynule přechází v odbočovací pruh na Prašném mostě. Součástí tohoto úseku je ražený úsek o délce 550 metrů (respektive 535 metrů v případě druhého tubusu).

portál Malovanka

Tunelový úsek Dejvice

Tento úsek je celý hloubený a je nejkratší ze všech tří úseků, měří pouze zhruba jeden kilometr. Začíná na Prašném mostě a končí v prostoru budoucí křižovatky U Vorlíků, tedy kousek před stadionem AC Sparta Praha.

Tunelový úsek Královská obora

Z křižovatky U Vorlíků pak až do Troji pokračuje tento nejdelší úsek tunelu Blanka, přičemž délka jednoho tubusu je 3090 a druhého 3086 metrů. Součástí je i rekordně dlouhý ražený úsek o délce 2230 metrů, který vede pod zástavbou na Letné, dále po Stromovkou, plavebním kanálem, Císařským ostrovem a samozřejmě Vltavou. Stoupání na Letnou je samozřejmě třípruhové.

Zrychlené video:

Délka videa činí 4 minuty, což zhruba odpovídá době průjezdu po otevření pro automobilovou dopravu při délce 6,3 km a rychlosti 70 km/h:


http://www.youtube.com/watch?v=kesz0ngQ5rc

Normální rychlost videa:

V současnosti je v tunelu z bezpečnostních důvodů nutná jízda omezenou rychlostí, stále se zde rovněž nachází mnoho stavebních překážek. Proto projetí celého tunelo trvalo v jednom směru asi 12 minut. Zde je tedy originální video:


http://www.youtube.com/watch?v=pD-CYtitGWQ

Více informací najdete na webu http://www.tunelblanka.info.

Text: Redakce
Foto a video: Robert Honc

Galerie