Praha chce veřejný carsharing elektromobilů, začíná ho soutěžit

Praha chce zavést městský carsharing elektrických aut. Na provozování e-carsharingu už hlavní město vypsalo zakázku, v provozu má být do roku 2020.

Cílem projektu je zajistit pro Prahu celoměstský systém veřejné služby sdílených elektrovozů. Přínosem má být snížení počtu aut v ulicích, podpora elektromobility a tím snížení emisí v ovzduší.

“Studie ukazují, že na 1000 obyvatel je v Praze až 621 aut, přičemž například v Dubaji je tomu 540, v Londýně 327 a v New Yorku pouze 246. Ukazuje se, že vedle podpory veřejné dopravy je nutné také posílit sdílenou dopravu a intermobilitu, to znamená vhodně kombinovat a liberalizovat všechny možné způsoby přepravy ve městě,” vysvětluje Vladimír Zadina, ředitel úseku Smart Prague v městské společnosti Operátor ICT.

Praha současně připouští, že bude nutné vybudovat množství nabíječek. Aktuálně se pracuje na vytvoření páteřní sítě padesáti rychlonabíjecích stanic a v rámci projektu e-carsharingu pak má být instalováno 150 dobíjecích stanic, které budou k dispozici i veřejnosti.

“Lidé se mohou ptát, proč chce přesto Praha platit za služby, které zde již některé firmy nabízí komerčně bez dotací. Současní poskytovatelé carsharingových služeb v Praze dnes využívají v drtivé převaze vozy se spalovacími pohony, jelikož u elektromobilů vychází dle provedených konzultací všem provozovatelům finanční ztráta. Praha chce přispívat k rozvoji elektromobility, a proto se rozhodla vybrat v otevřeném výběrovém řízení formou koncese provozovatele, který nabídne v této službě pouze elektromobily. Příspěvek by měl pomoci překonat vyšší finanční náklady a umožnit nasazení bezemisních vozů v těchto službách. Finálním kritériem výběru je pak pouze výše požadovaného příspěvku města,” říká Michal Fišer, šéf firmy Operátor ICT.

Celková vyhlašovaná hodnota veřejné zakázky je více než 1,01 miliardy Kč za sedm let, což je však abstraktní částka stanovená dle požadavků zákona o veřejných zakázkách, který vyžaduje započítat například i příjmy od zákazníků služby, které budou tvořit za sedm let až 830 milionů korun. Celkové předpokládané náklady města činí necelých 190 milionů Kč, a to včetně nefinančních nákladů, jako je úprava a pronájem parkovacích míst a pozemků, na nichž budou stát dobíjecí stanice.