Bezpečná silnice: jak pouhé drobné úpravy můžou zachránit životy řidičů

Chybujeme všichni, bohužel na silnicích může být trestem za chybu i smrt. Přitom na mnoha místech můžou relativně drobné a levné úpravy zachránit život a zdraví.

Koncept takzvané “bezpečné komunikace” představil na silniční konferenci v Ostravě Marcel Mourek z Evropské asociace bezpečnosti silnic. Projekt spočívá v návhru pasivních bezpečnostních prvků, které může realizovat správce silnic.

“Navrhujeme řešení těchto nebezpečných míst s použitím 3D modelů pasivních bezpečnostních prvků, virtuálním doplněním VDZ a výstražných prvků. Úsek silnice jsme několikrát projeli osobním automobilem a natočili ho na palubní kameru ve vysoké kvalitě. Následně proběhla analýza videozáznamu, výběr nebezpečných míst a jejich bezpečnostní a grafické zpracování. Výsledkem je srovnání aktuálního stavu a vizualizace rizikových míst s použitím moderních bezpečnostních prvků, což poslouží jako návod pro správce komunikace, jak silnici zabezpečit,” říká Mourek.

Případová studie se zaměřila na úsek Plzeň – Úlice

Případovou studii asociace zpracovala pro silnici č. II/605 v úseku Plzeň – Úlice, kde došlo od roku 2007 k 338 nehodám, přičemž 10 lidí na silnici zemřelo a 140 osob si odneslo z nehod trvalé zdravotní následky.

Návrh úpravy – doplnění záchytných systémů podél betonového sloupořadí a obnova vodorovného dopravního značení

Primárně se koncept Bezpečné komunikace věnuje ochraně tzv. pevných překážek. Ty jsou na vizualizacích ochráněny silničními záchytnými systémy, svodidly, tlumiči nárazu a v případě nedostatečné délky svodidla před překážkou, bylo svodidlo opatřeno speciální koncovou částí, která je konstruována přímo k takovému využití. Některá moderní zařízení tohoto typu jsou již dokonce řádně schválena k použití na pozemních komunikacích v ČR.

Nechráněný viadukt na silnici byl doplněn o záchytné systémy s absorpčním ukončením a vyhrazení průjezdného prostoru výrazným černo-žlutým pruhováním.

V nepřehledných situacích nebo u zvlášť nebezpečné pevné překážky, jakou je např. viadukt, byla tato opatření doplněna účinnějším dopravním značením – výstražnými pruhy, přemístěním zákazové dopravní značky nebo zvýrazněním VDZ – vodícím proužkem a středovou čárou.

“Jsme přesvědčeni, že naše návrhy na úpravu bezpečnostních prvků komunikace ji promění na bezpečnou odpouštějící silnici ve smyslu Vize 0, tedy bez obětí nehod, kterých je na silnicích každým rokem výrazně více, než uvádí statistiky. Ty totiž počítají jen oběti umírající do 24 hodin po nehodě,” dodal Mourek.

Pomoci zabránit vyjetí mimo silnici mohou i drobnosti – například vibrační prvky nebo obnova odřeného VDZ.