Analýza: Dopravní program pražské koalice proti autům nebojuje. Chce nové mosty, tunely a lepší parkování

Ještě v tomto volebním období by se mohl začít stavět Dvorecký most. Automobily se na něj ale nedostanou. Foto: MHMP

Ještě v tomto volebním období by se mohl začít stavět Dvorecký most. Automobily se na něj ale nedostanou. Foto: MHMP

Nové vedení Prahy dnes oficiálně zveřejnilo své programové prohlášení. Podívali jsme se na dopravní část.

Vznikající koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu v řidičích vzbuzuje jisté obavy. Přitom by nemusela, programové prohlášení žádný boj s automobily nevyhlašuje. Naopak chce pokračovat v přípravě velkých staveb: obou okruhů a několika mostů. Hlavní podpoře se ale bude těšit MHD.

Jak bude ve skutečnosti doprava v Praze vypadat ale záleží především na osobě Adama Scheinherra z hnutí Praha Sobě, který ji povede. Program mu totiž v řadě otázek dá volné ruce, protože není příliš konkrétní. A u těch staveb, kde konkrétní je, neuvádí žádné termíny.

Adam Scheinherr, budoucí náměstek primátora pro dopravu. V pozadí Libeňský most, který stál u začátku jeho politické kariéry. Foto: FB/Adam Scheinherr

Adam Scheinherr, budoucí náměstek primátora pro dopravu. V pozadí Libeňský most, který stál u začátku jeho politické kariéry. Foto: FB/Adam Scheinherr

Městský okruh

Příjemnou zprávou je, že nová pražská koalice chce pokračovat v přípravě vnitřního, tzv. Městského okruhu, a to (pravděpodobně) v plánované trase nazvané Blanka II (Vlasta), která počítá s převážně tunelovým řešením. Bude připravovat také zahloubení ulice V Holešovičkách do tunelu.

Důležité je, že se škrtem pera příprava městského okruhu nezastaví a příprava bude pokračovat. Rychlé to ale nebude. Scheinherr už v prvních rozhovorech uvedl, že příprava okruhu sice bude pokračovat, ale v příštích 4 letech se rozhodně stavět nezačne.

Plánovaná trasa Městského okruhu. Zbývá dostavět poslední třetinu, necelých 9 kilometrů. Foto: mestskyokruh.info

Plánovaná trasa Městského okruhu. Zbývá dostavět poslední třetinu, necelých 9 kilometrů. Foto: mestskyokruh.info

Do té doby by alespoň mělo dojít k posílení kapacity stávajících vytížených křižovatek tak, aby byla co nejlépe využita stávající infrastruktura — představujeme si pod tím hlavně zmimoúrovnění některých křižovatek. V takovém případě by teoreticky mohlo jít o cestu k takzvanému “Duálu”, který by dočasně pomohl přesměrovat část dopravy z nedokončeného okruhu na Průmyslovou ulici. Ale je možné, že půjde jen o optimalizaci semaforů.

Pražský okruh

Důležitější než vnitřní okruh se z programu zdá být vybudování vnějšího, tzv. Pražského okruhu. V jeho případě je investorem stát prostřednictvím ŘSD, Praha chce ale stavbu urychlit. “Jmenujeme konkrétního koordinátora, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu,” uvádí programové prohlášení.

Pražský okruh neboli Silniční okruh kolem Prahy neboli dálnice D0. Červeně a zeleně vyznačené úseky dosud chybí.

Pražský okruh neboli Silniční okruh kolem Prahy neboli dálnice D0. Červeně a zeleně vyznačené úseky dosud chybí.

Jako první bude na řadě část okruhu 511 (Běchovice-dálnice D1), což je asi 12 km dlouhý úsek, dokončující jižní polovinu okruhu. O severní části okruhu spojujícím okraje Prahy 8 a 6 se materiál omezuje na konstatování, že je nutné prosadit “nejvhodnější variantu”. Zda má být postaven v dosud připravované jižní variantě se neuvádí.

Pražské mosty

Během příštích čtyř let chce vedení Prahy zahájit stavbu Dvoreckého mostu a dvou lávek: na Štvanici a do Tróji (původní lávka v Tróji se zřítila v lednu 2018). Začne se také s přípravou Rohanského mostu spojujícího Karlín s Holešovicemi, a lávky Vítkovská promenáda-Balabenka.

Ještě v tomto volebním období by se mohl začít stavět Dvorecký most. Automobily se na něj ale nedostanou. Foto: MHMP

Ještě v tomto volebním období by se mohl začít stavět Dvorecký most. Automobily se na něj ale nedostanou. Foto: MHMP

Libeňský most by měl být rekonstruován. “Chceme zachovat ty mosty, které jsou cennými stavbami a mohou projít úspěšnou rekonstrukcí,” uvádí materiál. To není žádné překvapení, byl to právě Adam Scheinherr, který v roce 2016 zahájil boj za záchranu tohoto mostu, který chtěl jeho předchůdce Petr Dolínek zbourat a postavit most nový.

Stávající mosty chce nová koalice urychleně rekonstruovat a zvýšit investice do jejich údržby. Což je vzhledem k nedávným událostem logické.

Praha autem

Boj proti automobilům z programového prohlášení vyloženě nečiší, ale i tak se řidiči aut budou muset připravit na nová omezení. “Zklidníme dopravu v historickém centru,” uvádí program a je velmi pravděpodobné, že podobným směrem půjde i nové vedení Prahy 1 v čele s Pavlem Čižinským (Praha Sobě).

O zhoršování podmínek pro auta může hovořit i nenápadná věta: “V Praze je mnoho míst, kde můžeme malými úpravami výrazně zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i všechny ostatní uživatele bezmotorové dopravy.” V praxi to obvykle znamená omezování průjezdu aut. Věříme proto, že bude pokračovat zavedená praxe širokého veřejného připomínkování, s níž před pár roky začal IPR. Diskuze s občany, kteří jsou zpravidla také řidiči, obvykle pomáhá nejostřejší hrany uhladit.

Revoluční ulice dnes a v budoucnu. Méně parkování, širší chodníky, více stromů. Tímto směrem se zřejmě budou měnit ulice Prahy. Foto: IPR

Revoluční ulice dnes a v budoucnu. Méně parkování, širší chodníky, více stromů. Tímto směrem se zřejmě budou měnit ulice Prahy. Foto: IPR

Koalice chce také omezit spalovací motory, ale neuvádí jakým způsobem. “Posílíme ochranu ovzduší před emisemi pevných částic,” uvádí program. To může znamenat například i v minulosti připravovanou nízkoemisní zónu v centru Prahy.

Vedle toho chce koalice začít postihovat řidiče naftových aut bez filtrů pevných částic. To je jistě správný směr, podle nedávné studie ÚAMK a ČVUT pro magistrát totiž z pražských aut, která mají mít filtr DPF, jich 9 % má filtr nefunkční nebo chybějící. Přitom tato necelá desetina aut má až třípětinový podíl na celkovém znečištění ovzduší v Praze.

Parkovací zóny a P+R

Nové vedení Prahy umožní městským částem rozšiřovat parkovací zóny a chystá jejich drobné úpravy s využitím dostupných dat. Prioritně se má zlepšit parkování pro rezidenty. K tomu bude ustavena parkovací komise, která má vylepšit parkovací zóny, aby byly “uživatelsky příjemnější a ekonomicky motivační”. Tedy zřejmě parkování pro nerezidenty zdraží.

Parkovací zóny v Praze v roce 2017. V budoucnu se zřejmě ještě rozšíří. Foto: TSK

Parkovací zóny v Praze v roce 2017. V budoucnu se zřejmě ještě rozšíří. Foto: TSK

Také vznikne nová, přehlednější aplikace na parkování. Koalice chce také jednat s obchodními centry, aby na jejich parkovištích mohli přes noc stát rezidenti.

Nedá se ale čekat zásadní revize systému parkování například zavedením celopražské parkovací zóny, nic takového program nezmiňuje.

Koalice chce rovněž investovat 2 miliardy korun do rozvoje parkovišť P+R. To Praha nepochybně potřebuje, každý den sem totiž přijíždí až stokrát víc aut, než je současná kapacita P+R parkovišť.

Metro D

O metru D hovoří program jako o prioritě. “Budeme pokračovat v přípravě podzemní části Metra D, se snahou dosáhnout maximální architektonické hodnoty a užitečnosti stanic a návazného veřejného prostoru,” uvádí program.

Podle prohlášení budoucího primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) bude chtít nová koalice během 4 let začít nové metro alespoň stavět.

Tramvajové tratě

Koalice chce zahájit stavbu tramvajové trati na Václavském náměstí a připravit trať Vinohradská – Bolzanova umožňující přestup na Hlavním nádraží.

Tři varianty vedení tramvajové trati v okolí Václavského náměstí. Jedna z nich by měla být realizování do 5 let. Foto: IPR

Tři varianty vedení tramvajové trati v okolí Václavského náměstí. Jedna z nich by měla být realizování do 5 let. Foto: IPR

Také chce zahájit stavbu tramvajových tratí do Slivence, Libuše a smyčky na Zahradním městě, a pokračovat v přípravě tramvajových tratí na Dědinu, v Počernické a dalších tratí.

Ony “další trati” ale už nezmiňuje. Odcházející koalice chtěla prosadit tramvaj do Zdib ulicí Ústecká, připravovaný Metropolitní plán zase počítá s tramvají do Bohnic. Tyto tratě program nové koalice nezmiňuje.

Vlaky

Vedle tramvají chce nová koalice podpořit i vlaková spojení. Stavba tratě na letiště a dále do Kladna by měla být maximálně urychlena, proto také dostane svého koordinátora. Na posílení spojů chce Praha spolupracovat se Středočeským krajem.

Společně se SŽDC chce Praha budovat nové železniční zastávky. Nezmiňuje ale žádné konkrétní.

Podpora cyklistiky

Program zmiňuje podporu cyklodopravě, trasy pro kola mají na sebe navazovat. “Vytvoříme pozici hlavního cykloarchitekta pro koordinaci projektů, připravíme program umístění stojanů do ulic,” uvádí program. Jasné podmínky mají dostat také služby sdílení kol.

Připraveno ve spolupráci se serverem Forum24.cz.

Galerie