Jako v Německu. Zákon dá návod, jak v koloně vytvořit uličku pro záchránáře

Ministerstvo dopravy sjednocuje pravidla s okolními zeměmi. Ulička pro záchranný sbor se bude nově tvořit mezi prvním a druhým pruhem zleva, a to už ve chvíli, kdy vznikne kolona.

Řidiči v levém pruhu uhnou doleva, řidiči v pravém pruhu a případně třetím a čtvrtém pravém pruhu uhnou doprava. Tak vypadá nové pravidlo, které je součástí novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Ta platí od října. Stejně to funguje třeba v Německu a na Slovensku.

Vziklý prostor je určený pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, tedy především pro záchranáře, hasiče a policii. Za neoprávněný vjezd do této uličky hrozí pokuta až 2500 Kč.

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:
„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Součástí novely je i změna označení vozidel s právem přednostní jízdy, která mohou mít modročervený maják, který bude líp vidět. Mění se také povinná výbava včetně lékárničky, takže nebude potřeba po expiraci kupovat novou.

Další novinkou jsou nové registrační značky s písmeny EL pro elektromobily.