Studie: auta jsou ekologičtější než autobusy

Další tabu o CO2 padlo. Podle britského průzkumu jsou osobní auta skutečně ekologičtější v emisích na osobu a kilometr, než autobusy hromadné dopravy. A to dokonce i v případě, kdy je auto obsazeno jen jediným řidičem. I mimo velké město. I v případě velkých dieselů.

Vydáno: 25.10.2011

Asociace britských řidičů (ABD) zveřejnila výsledky výzkumu, podle kterého jsou osobní auta skutečně ekologičtější než protežované autobusy. Už se dlouho ví, že osobní auta produkují mnohem méně oxidů dusíků a pevných částic než velké dopravní prostředky. Překvapivé je ale zjištění, že auta vypouštějí i méně člověku neškodného oxidu uhličitého, tedy CO2.

Podle ABD jsou emise CO2 démonizované a nepředstavují pro životní prostředí takový bezprostřední dopad jako třeba emise nespálených uhlovodíků, pevných částic a sazí. A přesto se ukázalo, že osobní auto je v přepočtu na pasažéra ekologičtější i v oblasti sledování emisí CO2.

Podle zprávy vyšlo najevo, že britské meziměstské autobusy produkují 221 gramů CO2 na kilometr na pasažéra, zatímco malé benzínové auto v průměru 201 g/km, malé dieselové auto 172 g/km a velké dieselové auto 215 g/km. Jediná oblast, kde jsou autobusy výrazně lepší, je městský provoz v centru Londýna, kde autobusy dosahují díky velkému obsazení v průměru na 102 g/km na pasažéra.

Podle mluvčího ABD pro ekologii Paula Biggse by se měli všichni, kteří kritizují „osamocené jezdce v autech“ zaměřit spíše na neobsazené autobusy, které operují mimo špičku. Nejen, že produkují více emisí CO2 na pasažéra, ale i výrazně více škodlivých emisí jako jsou oxidy dusíku, pevné částice a saze.

Text: Autoweb.cz: http://www.autoweb.cz/prokazano-auta-jsou-ekologictejsi-nez-autobusy/
Foto: europa.eu

Galerie