Rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním

Stále se nevyznáte v hlavních rozdílech mezi povinným ručením a havarijním pojištěním? Nebo stále váháte nad tím, zda si havarijní pojištění zařídit? Přečtěte si, podle čeho se rozhodovat a na co se jednotlivá pojištění vztahují.

 

 

Zásadní rozdíl vyplývá už ze samotné podstaty spojení „povinné ručení“. Tento druh pojištění je daný ze zákona a mají ho povinnost platit všichni vlastníci motorových vozidel. A v čem spočívají další rozdíly?

Povinné ručení a na co se vztahuje

Povinné ručení je tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Slouží k ochraně zdraví a majetku třetích osob v případě, že způsobíte dopravní nehodu. Hradí se z něj škody na majetku, zdraví nebo životě. Chrání vás předtím, abyste platili odškodnění z vlastní kapsy.

Dobře si tedy rozmyslete, zda je výhodné provozovat vozidlo po pozemních komunikacích bezpovinného ručení. Nejenom, že se vystavujete vysoké pokutě, ale v případě dopravní nehody se vám zdánlivě banální kolize může prodražit.

Cena povinného ručení závisí na mnoha faktorech. Kromě věku řidiče, stáří vozidla, je jedním z nejdůležitějších parametrů beznehodovost řidiče. Pojišťovny udělují tzv. bonusy („plusové“ body za odježděné roky bez nehod), které cenu pojištění snižují. Nebo naopak malusy („mínusové“ body za způsobené nehody), které zhoršují váš profil, podle kterého pojišťovna určuje výši vašeho pojištění.

Povinné ručení se tedy vztahuje na náhradu škod způsobených vaším vozidlem. Pokud se ale při nehodě stane něco vám, z tohoto pojištění škoda hrazena nebude. K tomu slouží havarijní pojištění.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení dobrovolné smluvní pojištění. Hradí se z něj škody, které jsou na vašem vozidle způsobeny vandalismem, živelnými událostmi a vztahuje se i na odcizení vozidla.

Je tedy tzv. pojištěním majetkovým. Z havarijního pojištění se hradí i část škody v případě, že vás někdo nabourá např. na parkovišti a od místa nehody ujede.

U havarijního pojištění je nutné rovněž počítat s tzv. spoluúčastí. Tedy procentem, které si ze škody bude platit pojištěný sám. Pokud zvolíte nižší spoluúčast, zaplatíte za havarijní pojištění mnohem více. 

Text: Redakce
Foto: Archiv

Galerie