Přepis vozidla

Přepis vozidla – změna vlastníka v jednom registračním místě

Přihlášení k registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyžaduje tyto náležitosti:

 • vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel (nový vlastník)
 • vyplněnou žádost zápis změn údajů v registru silničních vozidel (původní vlastník)
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklad o technické prohlídce (pokud je platná technická, postačuje zápis v technickém průkazu)
 • protokol o evidenční kontrole na nového majitele
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • v případě leasingu – leasingová smlouva a souhlas vlastníka, tzn. plná moc leasingové společnosti
 • správní poplatek (v případě motorového vozidla 800 Kč, kompletní výčet uvádíme níže)

 

Přepis vozidla – změna vlastníka z jiného registračního místa

Změna vlastníka z jiného registračního místa silničního motorového vozidla a přípojného vozidla musí obsahovat:

 • vyplněnou přihlášku k registraci do registru silničních vozidel
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklad o technické prohlídce (pokud je platná technická, dostačuje zápis v technickém průkazu)
 • protokol o evidenční kontrole na nového majitele
 • v případě leasingu – leasingová smlouva a souhlas vlastníka, tzn. plná moc leasingové společnosti
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • správní poplatek (v případě motorového vozidla 800 Kč, kompletní výčet uvádíme níže)

 

Přepis vozidla – změna vlastníka – odhlášení do jiného registračního místa

Změna vlastníka do jiného registračního místa silničního motorového vozidla a přípojného vozidla musí obsahovat:

 • vyplněnou žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel s uvedením údajů nového vlastníka, popř. provozovatele (tj. jméno, příjmení, adresa a RČ nebo IČ)
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • v případě leasingu – leasingová smlouva a souhlas vlastníka, tzn. plná moc leasingové společnosti
  (v tomto případě se žádný správní poplatek neplatí)

Poplatky za registraci silničního motorového vozidla, respektive přípojného vozidla, jsou následující:

motorová vozidla 800 Kč
přípojná do 750 kg 500 Kč
přípojná nad 750 kg 700 Kč
motocykl do 50ccm 300 Kč
motocykl nad 50 ccm 500 Kč

Při jednání ve všech výše uvedených případech je nezbytné předložit:

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popřípadě provozovatel vozidla státním občanem České republiky
 • plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka či provozovatele vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku
 • plná moc majitele (jednatele) firmy

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.