Potvrzení o užívání vozidla vlastněného cizí osobou

Cesta s cizím autem do zahraničí

 

Jestliže jedete do zahraničí a použijete motorové vozidlo, v jehož dokladech nejste uveden jako vlastník vozidla, nechte si vystavit od majitele vozidla potvrzení o užívání vozidla.
Vzor potvrzení ke stažení najdete v příloze níže.

 

Text potvrzení by měl být minimálně v anglickém nebo v jiném světovém jazyce, doporučený je jazyk cílové země. Důležité je, že potvrzení o užívání automobilu vlastněného cizí osobou či potvrzení o užívání firemního automobilu musí být notářsky ověřeno.

 

Některé evropské státy provádějí kontroly na hranicích a jestliže řidič nedokáže doložit souhlas majitele vozidla s jeho užitím, může mu být znemožněn vjezd na území státu. Potvrzení o užívání vozidla vlastněného cizí osobou může zabránit možnému zadržení vozidla policií do doby než se prokáže, že vozidlo není odcizeno.