Podvody se stáčením kilometrů: na Slovensku online přehledy, Česko zaspalo

Na Slovensku už si historii najetých kilometrů ověříte i na internetu. Pomůže to s odhalováním podvodu přetáčení najetých kilometrů za účelem navýšení ceny ojetého vozu dovezeného ze zahraničí. Na webových stránkách pracovišť Kontroly originality si mohou kupující po zadání identifikátoru VIN (Vehicle Identification Number) bezplatně ověřit průběh stavu najetých kilometrů.

Vydáno: 1.5.2013

Křivka zobrazuje souhrnné hodnoty získané z technických a emisních kontrol a kontrol originality. Podobné opatření by pomohlo i u nás v ČR. Navrhovaná novela zákona č. 56/2001 s tím však nepočítá.

K odhalení stačí znát VIN 

V době, kdy k přetočení kilometrů stačí notebook se softwarem staženým z internetu a připojení na elektronický systém vozidla, patří tento podvod k nejčastějším nekalým praktikám prodejců ojetých vozů. Na Slovensku je proto stav najetých kilometrů evidován při emisních a technických kontrolách a kontrolách originality vozu.

Nově si mohou kupující ojetého vozu tyto hodnoty bezplatně ověřit i na webových stránkách www.ko.sk v sekci Ověření vozidla. Po zadání unikátního kódu VIN je možné zobrazit graf zobrazující vývoj stavu ujetých kilometrů v čase a další důležité informace.

Prevence zneužití konkrétních hodnot

Průběh grafu historie najetých kilometrů může kupujícího upozornit na možné problémy. Pokud zobrazená křivka nevykazuje pouze rostoucí průběh kilometrů v čase, mohlo v daném období dojít k manipulaci s počítadlem ujeté vzdálenosti. Indikovat to ale může i chybu při zápisu během výše zmiňovaných kontrol.

Aby však nemohlo dojít ke zneužití přesných hodnot a úpravě najetých kilometrů právě podle poslední hodnoty, graf je neuvádí a zobrazuje pouze reálný průběh. Hodnoty však lze dohledat v odborném posudku kontroly originality, který by měl kupující od prodávajícího požadovat. Také tento posudek si lze na zmíněných webových stránkách kdykoliv ověřit.

Řešení obtížného dokazování manipulace

Slovenské řešení může být efektivním příkladem pro celou Evropu, kterou trápí přetáčení kilometrů. V mnoha zemích je již samotná neoprávněná manipulace s najetými kilometry považována za porušení zákona. I přesto se tamější situace nelepší. Novelou zákona č. 56/2001 Sb., která je nyní projednávána, se Česká republika pravděpodobně zařadí po bok těmto zemím. Přetáčení kilometrů přestane být klasifikováno jako přestupek a bude trestné.

Zákon však bude těžko vymahatelný, dokud nebude možné takovou manipulaci prokázat. Pravidelná evidence stavu najetých kilometrů a zpřístupnění těchto údajů veřejnosti po vzoru Slovenské republiky by situaci určitě zjednodušila.

Škody způsobené podvodným jednáním při stáčení kilometrů dosahují v celoevropském měřítku řádů miliard eur ročně. Nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem, jak zamezit těmto podvodům i případům korupce je přitom veřejná, transparentní kontrola založená na informacích ze státních informačních systémů. Mnohé evropské země si tuto skutečnost již uvědomují, a proto svým občanům bezplatně poskytují důležité informace. 

Text: Doc. Ing. Roman Rak, PhD., jednatel společnosti Iris Ident, automobilový informatik a jeden z autorů Centrálního registru vozidel na Ministerstvu vnitra ČR
Foto: Archiv


Obrázek 1: Zobrazení průběhu stavu počítadla ujeté vzdálenosti

Snímka 1

Křivka by měla mít pouze rostoucí průběh kilometrů v čase. Jednorázový pokles jedné z hodnot a následný vzestup na původní hodnotu však nemusí nutně znamenat manipulaci s počítadlem ujeté vzdálenosti. Může se jednat o chybný zápis. V systému si také kupující mohou ověřit informaci, zda je vozidlo exekučně blokováno, a nemá tedy vůbec být předmětem prodeje. Systém je možné otestovat po zadání zkušebního VIN WVWZZZ1KZ5P030778.  

Obrázek 2: Ověření, zda auto nebylo poškozené havárií

Kontrola originality zahrnuje i možnost ověřit si, zda prodávající netají havárii prodávané vozidla. Umožňuje to kontrola hloubky povlakové vrstvy. Pokud je na vozidle naměřena vyšší hodnota povlakové vrstvy, je pravděpodobné, že tato část karoserie byla opravovaná tmelením a byla přelakována.

Galerie