Odhlášení vozidla z evidence

Odhlášení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z evidence (tedy jeho trvalé vyřazení z registru) vyžaduje tyto náležitosti:

 • vyplněná žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního motorového vozidla, popřípadě přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • tabulky registrační značky (motorová vozidla 2 ks, přípojná vozidla a motocykly 1 ks)
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla

Poznámka: Tento úkon není zpoplatněn. Trvalým vyřazením ztrácí vozidlo technickou způsobilost.

Při jednání je nezbytné předložit:

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popřípadě provozovatel vozidla státním občanem České republiky
 • plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka či provozovatele vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list, 
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku, 
 • plná moc majitele (jednatele) firmy 

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.