Mapa: kde v Praze dostanete pokutu za rychlost?

MAPA UVNITŘ. Český rozhlas vytvořil mapu, která ukazuje, na kterých místech v Praze naměřila za poslední rok Městská policie nejvíce případů překročení povolené rychlosti. Bylo jich skoro čtvrt milionu, většinu z nich zaznamenaly úsekové radary na přehledných bezpečných čtyřproudovkách: výpadovka na Slaný v ulici Lipská, na Jižní spojce, v Dobříšské, V Holešovičkách a na Strakonické.

 

Pražští strážníci zaznamenali v období červen 2013 – květen 2014 téměř čtvrt milionu (241.225) případů nedodržení maximální povolené rychlosti. Nejvíce z těchto překročení, 80 %, představovalo překročení o méně než 20 km/h. Naprostou většinu z těchto přestupků zaznamenaly úsekové radary, které měří průměrnou rychlost v daném úseku.

Nejvíce řidičů překračujících povolenou rychlost naměřila městská policie na přehledných čtyřproudovkách dálničního typu (směrově oddělených svodidly), kde je snížena rychlost zpravidla kvůli hluku na 50 km/h.

Nejvíce přestupků zaznamenaly radary v ulici Lipská u Letiště Václava Havla – jedná se o výpadovku na Slaný, na kterou navazuje dálnici a kde je snížena rychlost na 50 km/h (48.806 přestupků).

Dalšími místy, kde se městské policii skvěle vybírají pokuty jsou Jižní spojka (29.334 přestupků), ulice Střešovická (20.816) nebo Dobříšská mezi Zlíchovským tunelem a tunelem Mrázovka (21.709). Následují ulice, na nichž jsme padesátku před časem kritizovali: V Holešovičkách (18.058) aStrakonická (17.360).

Úseky s nejvyšším počtem překročení rychlosti

Úsek Počet přestupků
Lipská 48.806
Jižní spojka 29.334
Dobříšská 21.709
Střešovická 20.816
V Holešovičkách 18.058
Strakonická 17.360
Strahovský tunel 16.619
Sokolská 14.545
Legerova 12.261
Mrázovka 11.119
Ulice 5. května 9.042
Spořilovská 4.827

Text: Redakce
Foto: Archiv
Mapový podklad: Český rozhlas

Galerie