Jak se stát vrahem z povolání? Kampaň odpověď nedává

V rámci kampaně „Nemyslíš – zaplatíš“ se kolem dálnic objevily billboardy, které se snaží varovat řidiče provokativním textem, v jehož nadpisu stojí otázka „Jak se stát vrahem z povolání?“. Předmětem mé kritiky je obsah těchto billboardů – nejenže na položenou (nepochopitelnou) otázku neodpovídá, ale zároveň sám o sobě má potenciál vytvářet nebezpečné situace tím, že řidiče vyvádí z pozornosti.

Vydáno: 20.7.2009

Proti kampani „Nemyslíš – zaplatíš“ v zásadě nic nemám a dokonce si myslím, že drastické spoty mohou za určitých okolností přispět ke zlepšení situace na silnicích (byť forma, kterou zvolila kampaň Nemyslíš – zaplatíš, možná není nejšťastnější). Její poslední část, kterou představují billboardy kolem dálnic, jsem ovšem zcela nepochopil. V této fázi kampaně zaplavily dálnice a rychlostní silnice billboardy, které odpovídají na provokativní otázku „Jak se stát vrahem z povolání?“.

Už úvodní otázka je dost zavádějící. Vrah z povolání je podle mne ten, kdo se zabíjením živí, tedy nikoli nešťastník, který většinou ne záměrně ztratí kontrolu nad řízením. Stejně tak zvláštně působí trojice odpovědí – nezastavujte na odpočívadlech, nesledujte tachometr a zmenšete rozestupy.

Únava je sice nebezpečným společníkem za volantem, ale samotná odpočívadla jsou jen doplňkovým prostředkem – lepší je, když se řidič před jízdou pořádně vyspí. Bezduché sledování tachometru je možná cestou, jak se držet předpisových rychlostí, podle mne je ale rozumnější za volantem sledovat především silnici. A v souvislosti s posledním doporučením s rozestupy nelze než ministerstvo dopravy požádat, zda by nezvážilo například grafické znázornění doporučených rozestupů na dálnicích, jako ho známe například ze sousedního Německa – bylo by to možná efektivnější, než to jen napsat na billboard.

Kromě obsahu mne ale zarazila ještě jedna, možná daleko podstatnější věc. Vzhledem k tomu, že billboardy s tímto textem jsou posety především kolem silnic, kde řidiči jezdívají poměrně rychle (90-130 km/h), považuji za riskantní je vyzývat ke čtení relativně velkého množství textu (navíc napsaného docela malým písmem), když by se měli plně soustředit na řízení. 

Sám jsem musel těchto billboardů potkat několik, než jsem si celý text stihl vůbec přečíst. A to je podle mne nebezpečí, které neodpovídá přínosu, který tato kampaň (pokud vůbec) má.

Pro příště bych ministerstvo dopravy požádal, aby raději přemýšlelo, než zaplatí za podobnou pofiderní kampaň.

Text a foto: Martin Jedlička

Galerie