Jak na to: Vybírejte si povinné ručení chytře

Když máte auto, musíte si platit pojištění – povinné ručení. Bez něj se v České republice jezdit nesmí, v případě neplacení hrozí majiteli vozidla vysoké sankce, a v případě nehody by musel platit horentní sumy. Na co bychom se měli zaměřit při výběru povinného ručení? Kritérií je celá řada, pomůžeme vám se v nich zorientovat.

1. Cena

Asi každý člověk chce co nejvíce ušetřit. A to se týká i majitelů automobilů. Na internetu existuje celá řada různých kalkulaček povinného ručení. Cena se odvíjí od mnoha kritérií:
– od výkonu motoru auta
– druhu vozidla
– typu a stáří vozidla
– účelu, k jakému je vozidlo provozováno (komerční účely, osobní potřeba, …)
– věku majitele
– místa bydliště majitele
– pohlaví majitele
– délky řidičské praxe
 
Tato, ale také další kritéria (některé pojišťovny také zvýhodňují držitele průkazu ZTP, ZTP/P a lékaře) ovlivňují cenu povinného ručení. Při určování ceny se také přihlíží k průběhu předchozího pojištění – tzv. bonus a malus.

 

2. Asistenční služby k povinnému ručení

Většina pojišťoven nabízejících povinné ručení poskytuje asistenční služby, a většina z nich poskytuje asistence v základním rozsahu zdarma. Rozsáhlejší asistenční služby může klient získat za příplatek při sjednání povinného ručení ve formě připojištění.

Základní asistenční služby k povinnému ručení zdarma

Asistence, kterou máte jistou vždy automaticky, je příjezd asistenčního vozidla k nabouranému vozu. U některých pojišťoven je v této asistenci zahrnuta i oprava na místě – ta však nesmí přesáhnout pojišťovnou stanovený limit plnění. Pokud limit přesáhne, vše nad rámec zaplatíte z vlastní kapsy (ať už jde o zmíněnou práci automechanika, náhradní díly či nocleh v hotelu).
 
Konkrétní asistence mají stanovené podmínky využití a maximální limity plnění. Například odtah vozidla do nejbližšího servisu bývá u základní varianty limitován vzdáleností 50 km, kdežto u rozšířené varianty (za příplatek) bude vůz odtažen až do 500 km vzdáleného servisu.
 
Asistenční služby v zahraničí
 
Pokud často cestujete autem do zahraničí, pak by jedním z hlavních kritérií při výběru povinného ručení měla být bezesporu právě asistenční služba. Měli byste se zajímat nejen o rozsah asistence, ale také o to, na co všechno se vztahuje a jaké limity jsou u jednotlivých služeb nastaveny. Asistenční služba je platná vždy tam, kde je platná zelená karta. V případě potřeby pak zavoláte telefonnímu operátorovi, se kterým se domluvíte v českém jazyce. Ten vám na dálku pomůže řešit vzniklou situaci. 

 

3. Krytí povinného ručení

Spousta lidí nemá zdání, na co všechno se povinné ručení vztahuje a jaké události tzv. kryje. Zde je přehled:
 
– škody na zdraví nebo škody usmrcením: 
bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti, ztráta na důchodu, účelně vynaložené náklady na léčení, náklady na výživu pozůstalých a přiměřené náklady pohřbu
 
– věcné škody: 
skutečná škoda na věci včetně nákladů, spojených s jejím odstraňováním (např. odtah poškozeného vozidla, náhradní doprava z místa nehody do místa bydliště, půjčovné apod.)

– škody, které mají povahu ušlého zisku

– účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného při uplatňování jeho nároků na náhradu škody

– náklady léčení zraněného vynaložené zdravotní pojišťovnou (některé pojišťovny)

Nově cenu zmařeného života určuje soudce, nikoli vyhláška!

 

Jak vybrat pojišťovnu – pomůže kalkulátor povinného ručení

V dnešní době, kdy existuje velká spousta různých pojišťoven, je skoro nemožné chodit od kamenné pobočky k druhé a ceny smlouvat a porovnávat. Existuje proto na internetu velké množství webových stránek zabývajících se srovnáváním a kalkulací povinných ručení. 

Právě na těchto stránkách zadáte požadované informace o Vás a o vozidle a dostane se Vám požadovaného cenového porovnání. Tento způsob Vám jednoznačně ušetří čas a v mnohých případech i peníze.  Zároveň se můžete kdykoliv telefonicky či e-mailem obrátit na pracovníky zmíněných internetových portálů, kteří vám pomohou ať už s vyplněním online formuláře, či s případnými změnami, popř. s výpovědí smlouvy.

Text: Redakce
Foto: Pixabay

Galerie