Dopravní značky a jejich význam, obrázky

Dopravní značky a jejich význam

Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Upozorňují účastníky silničního provozu na nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky. Význam dopravních značek zpravidla stanoví Pravidla silničního provozu. Kromě dopravních značek je provoz na pozemních komunikacích také řízen, zabezpečován a usměrňován ještě dalšími dopravními zařízeními a dále také světelnými a akustickými signály.

Vznik a vývoj dopravních značek

Funkci směrového dopravního značení v dávných dobách plnily jen stopy a vyšlapané pěšiny a stezky, ale již v antických Pompejích byly nalezeny patníky oddělující prostor náměstí od pásu pro jízdu, zvýšené chodníky a zvýšený přechod přes jízdní pás, připomínající nejmodernější provedení „zebry“.

Římané kolem roku 120 př. n. l. začali kolem cest osazovat milníky se vzdáleností od Říma (odtud pochází úsloví „Všechny cesty vedou do Říma“). Milníky po rozpadu Římské říše zaváděl na přelomu 17. a 18. století panovník Polska a Saska August II. Silný. Kolem roku 1700 zaváděl verstníky (versta = jednotka délky) car Petr Veliký v Rusku. Kolem roku 1750 se v Německu na křižovatkách začaly objevovat dřevěné „křížové značky“. Od roku 1789 je začali nahrazovat „hodinovými kameny“ – na nich se vzdálenost udávala v hodinách.

Signály pro řízení železniční a silniční dopravy v moderní době byly inspirovány námořními signály. Z roku 1868 je doloženo použití primitivního mechanického semaforu na jedné z londýnských křižovatek – semafor měl tvar kříže napadobujícího lidskou postavu s rozpaženýma rukama („stůj“) s možností svěsit obě paže („volno“).

V roce 1903 v Anglii automobilový zákon zavedl poprvé na světě dopravní značky podobné dnešním, již ve tvaru kruhů a trojúhelníků.

První dopravní značky zavedly ve svých zemích už v prvním desetiletí 20. století národní automobilové kluby, například Touring Club Italiano nebo Kaiserlicher Automobil Club. V roce 1920 se konal silniční kongres v Holandsku, na němž se místní turistická organizace ANWB pochlubila, že již umístila 400 výstražných značek odpovídajících mezinárodně přijatým tvarům a barvám. Tato situace byla podobná dnešnímu značení turistických cest a cyklotras v Česku.

Dopravní značky v Česku a na Slovensku

První výstražné dopravní značky byly zavedeny v Československu od 1. listopadu 1935. V květnu 1938 byly zavedeny dopravní značky a signály pokrývající již celou škálu významů. Od 1. listopadu 1939 bylo barevné provedení výstražných dopravních značek v Protektorátu Čechy a Morava změněno do nynější podoby. Při dalších změnách postupně přibývaly nové druhy značek a u některých se měnilo jejich provedení. Po rozdělení Československa byly v České republice zavedeny dvě nové dopravní značky a dva nové signály v roce 1997, na konci ledna 2001 byla původní federální vyhláška nahrazena novou, českou, která pak byla několikrát novelizována. Na Slovensku byly dopravní značky rovněž zavedeny novou slovenskou vyhláškou a přečíslovány.

Výstražné dopravní značky

A01a Zatáčka vpravo A01b Zatáčka vlevo A02a Dvojitá zatáčka, první vpravo A02b Dvojitá zatáčka, první vlevo
A01a

Zatáčka vpravo

A01b

Zatáčka vlevo

A02a

Dvojitá zatáčka, první vpravo

A02b

Dvojitá zatáčka, první vlevo

A03 Křižovatka A04 Pozor, kruhový objezd A05a Nebezpečné klesání A05b Nebezpečné stoupání
A03

Křižovatka

A04

Pozor, kruhový objezd

A05a

Nebezpečné klesání

A05b

Nebezpečné stoupání

A06a Zúžená vozovka (z obou stran) A06b Zúžená vozovka (z jedné strany) A07a Nerovnost vozovky A07b Pozor, zpomalovací práh
A06a

Zúžená vozovka (z obou stran)

A06b

Zúžená vozovka (z jedné strany)

A07a

Nerovnost vozovky

A07b

Pozor, zpomalovací práh

A08 Nebezpečí smyku A09 Provoz v obou směrech A10 Světelné signály A11 Pozor, přechod prochodce
A08

Nebezpečí smyku

A09

Provoz v obou směrech

A10

Světelné signály

A11

Pozor, přechod prochodce

A12 Děti A13 Zvířata A14 Zvěř A15 Práce
A12

Děti

A13

Zvířata

A14

Zvěř

A15

Práce

A16 Boční vítr A17 Odlétávající štěrk A18 Padající kamení A19 Cyklisté
A16

Boční vítr

A17

Odlétávající štěrk

A18

Padající kamení

A19

Cyklisté

A20 Letadla A21 Pozor, tunel A22 Jiné nebezpečí A23 Kolona
A20

Letadla

A21

Pozor, tunel

A22

Jiné nebezpečí

A23

Kolona

A24 Náledí A25 Tramvaj A26 Mlha A27 Nehoda
A24

Náledí

A25

Tramvaj

A26

Mlha

A27

Nehoda

A28 Nezpevněná krajnice A29 Železniční přejezd se závorami A30 Železniční přejezd bez závor A31a Návěstní deska (240m)
A28

Nezpevněná krajnice

A29

Železniční přejezd se závorami

A30

Železniční přejezd bez závor

A31a

Návěstní deska (240m)

A31b Návěstní deska (160m) A31c Návěstní deska (80m) A32a Výstražný kříž pro žel. př. jednokolejný A32b Výstražný kříž pro žel. př. vícekolejný
A31b

Návěstní deska (160m)

A31c

Návěstní deska (80m)

A32a

Výstražný kříž pro žel. př. jednokolejný

A32b

Výstražný kříž pro žel. př. vícekolejný

Dopravní značky upravující přednost

P01 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací P02 Hlavní pozemní komunikace P03 Konec hlavní pozemní komunikace P04 Dej přednost v jízdě
P01

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

P02

Hlavní pozemní komunikace

P03

Konec hlavní pozemní komunikace

P04

Dej přednost v jízdě

P05 Dej přednost v jízdě tramvaji P06 Stůj, dej přednost v jízdě P07 Přednost protijedoucích vozidel P08 Přednost před protijedoucími vozidly
P05

Dej přednost v jízdě tramvaji

P06

Stůj, dej přednost v jízdě

P07

Přednost protijedoucích vozidel

P08

Přednost před protijedoucími vozidly

Zákazové dopravní značky

B01 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) B02 Zákaz vjezdu všech vozidel B03a Zákaz vjezdu s vyj. motocyklů bez postr. voz. B03b Zákaz vjezdu osobních automobilů
B01

Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)

B02

Zákaz vjezdu všech vozidel

B03a

Zákaz vjezdu s vyj. motocyklů bez postr. voz.

B03b

Zákaz vjezdu osobních automobilů

B04 Zákaz vjezdu nákladních automobilů B05 Zákaz vjezdu autobusů B06 Zákaz vjezdu traktorů B07 Zákaz vjezdu motocyklů
B04

Zákaz vjezdu nákladních automobilů

B05

Zákaz vjezdu autobusů

B06

Zákaz vjezdu traktorů

B07

Zákaz vjezdu motocyklů

B08 Zákaz vjezdu jízdních kol B09 Zákaz vjezdu potahových vozidel B10 Zákaz vjezdu ručních vozíků B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
B08

Zákaz vjezdu jízdních kol

B09

Zákaz vjezdu potahových vozidel

B10

Zákaz vjezdu ručních vozíků

B11

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

B12 Zákaz vjezdu vyznačených vozidel B13 Zákaz vjezdu. voz., jejichž hmot. přesahuje vyznačenou mez B14 Z. v. voz., hmot. na nápravu přes. vyz. mez B15 Z. v. voz., jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez
B12

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

B13

Zákaz vjezdu. voz., jejichž hmot. přesahuje vyznačenou mez

B14

Z. v. voz., hmot. na nápravu přes. vyz. mez

B15

Z. v. voz., jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

B16 Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou mez B17 Z. v. voz. nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez B18 Z. v. voz. přep. nebezpečný náklad B19 Z. v. voz. přep. náklad, který může znečištit vodu
B16

Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

B17

Z. v. voz. nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

B18

Z. v. voz. přep. nebezpečný náklad

B19

Z. v. voz. přep. náklad, který může znečištit vodu

B20a Nejvyšší povolená rychlost B20b Konec nejvyšší povolené rychlosti B21a Zákaz předjíždění B21b Konec zákazu předjíždění
B20a

Nejvyšší povolená rychlost

B20b

Konec nejvyšší povolené rychlosti

B21a

Zákaz předjíždění

B21b

Konec zákazu předjíždění

B22a Zákaz předjíždění pro nákladní automobily B22b Konec zák. před. pro nákladní automobily B23a Zákaz zvukových výstražných znamení B23b Konec zákazu zvuk. výst. znamení
B22a

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

B22b

Konec zák. před. pro nákladní automobily

B23a

Zákaz zvukových výstražných znamení

B23b

Konec zákazu zvuk. výst. znamení

B24a Zákaz odbočování vpravo B24b Zákaz odbočování vlevo B25 Zákaz otáčení B26 Konec všech zákazů
B24a

Zákaz odbočování vpravo

B24b

Zákaz odbočování vlevo

B25

Zákaz otáčení

B26

Konec všech zákazů

B27 Povinnost zastavit vozidlo B28 Zákaz zastavení B29 Zákaz stání B30 Zákaz vstupu chodců
B27

Povinnost zastavit vozidlo

B28

Zákaz zastavení

B29

Zákaz stání

B30

Zákaz vstupu chodců

B31 Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti B32 Jiný zákaz B33 Z. vjezdu mot. vozidel s přívěsem B34 Nejmenší vzdálenost mezi vozidly
B31

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

B32

Jiný zákaz

B33

Z. vjezdu mot. vozidel s přívěsem

B34

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Příkazové dopravní značky

C01 Kruhový objezd C02a Přikázaný směr jízdy přímo C02b Přikázaný směr jízdy vpravo C02c Přikázaný směr jízdy vlevo
C01

Kruhový objezd

C02a

Přikázaný směr jízdy přímo

C02b

Přikázaný směr jízdy vpravo

C02c

Přikázaný směr jízdy vlevo

C02d Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo C02e Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo C02f Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo C03a Přikázaný směr jízdy zde vpravo
C02d

Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

C02e

Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

C02f

Přikázaný směr jízdy vlevo a vpravo

C03a

Přikázaný směr jízdy zde vpravo

C03b Přikázaný směr jízdy zde vlevo C04a Přikázaný směr objíždění vpravo C04b Přikázaný směr objíždění vlevo C04c Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
C03b

Přikázaný směr jízdy zde vlevo

C04a

Přikázaný směr objíždění vpravo

C04b

Přikázaný směr objíždění vlevo

C04c

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

C05a Sněhové řetězy C05b Sněhové řetězy - konec C06a Nejnižší dovolená rychlost C06b Konec nejnižší dovolené rychlosti
C05a

Sněhové řetězy

C05b

Sněhové řetězy – konec

C06a

Nejnižší dovolená rychlost

C06b

Konec nejnižší dovolené rychlosti

C07a Stezka pro chodce C07b Konec stezky pro chodce C08a Stezka pro cyklisty C08b Konec stezky pro cyklisty
C07a

Stezka pro chodce

C07b

Konec stezky pro chodce

C08a

Stezka pro cyklisty

C08b

Konec stezky pro cyklisty

C09a Stezka pro chodce a cyklisty C09b Konec stezky pro chodce a cyklisty C10a Stezka pro chodce a cyklisty C10b Konec stezky pro chodce a cyklisty
C09a

Stezka pro chodce a cyklisty

C09b

Konec stezky pro chodce a cyklisty

C10a

Stezka pro chodce a cyklisty

C10b

Konec stezky pro chodce a cyklisty

C11a Stezka pro jezdce na zvířeti C11b Konec stezka pro jezdce na zvířeti C12a Přikázaný jízdní pruh C12b Konec přikázaného jízdního pruhu
C11a

Stezka pro jezdce na zvířeti

C11b

Konec stezka pro jezdce na zvířeti

C12a

Přikázaný jízdní pruh

C12b

Konec přikázaného jízdního pruhu

C13a Rozviť světla C13b Rozviť světla - konec C14a Jiný příkaz C14b Konec jiného příkazu
C13a

Rozviť světla

C13b

Rozviť světla – konec

C14a

Jiný příkaz

C14b

Konec jiného příkazu

Informativní směrové dopravní značky

IS01a Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) IS01b Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) IS01c Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) IS01d Směrová tabule pro příjezd k dálnici (se dvěma cíli)
IS01a

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)

IS01b

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)

IS01c

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)

IS01d

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (se dvěma cíli)

IS02a Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) IS02b Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) IS02c Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) IS02d Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS02a

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)

IS02b

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)

IS02c

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)

IS02d

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)

IS03a Směrová tabule (s jedním cílem) IS03b Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) IS03c Směrová tabule (s jedním cílem) IS03d Směrová tabule (s dvěma cíli)
IS03a

Směrová tabule (s jedním cílem)

IS03b

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)

IS03c

Směrová tabule (s jedním cílem)

IS03d

Směrová tabule (s dvěma cíli)

IS04a Směrová tabule (s jedním místním cílem) IS04b Směrová tabule (s dvěma místními cíli) IS04c Směrová tabule (s jedním místním cílem) IS04d Směrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS04a

Směrová tabule (s jedním místním cílem)

IS04b

Směrová tabule (s dvěma místními cíli)

IS04c

Směrová tabule (s jedním místním cílem)

IS04d

Směrová tabule (s dvěma místními cíli)

IS05 Směrová tabule k jinému cíli IS09a Návěst před křižovatkou IS09b Návěst před křižovatkou IS09c Návěst před křižovatkou
IS05

Směrová tabule k jinému cíli

IS09a

Návěst před křižovatkou

IS09b

Návěst před křižovatkou

IS09c

Návěst před křižovatkou

IS09d Návěst před křižovatkou IS09e Návěst před křižovatkou IS10a Návěst změny směru jízdy IS10b Návěst změny směru jízdy
IS09d

Návěst před křižovatkou

IS09e

Návěst před křižovatkou

IS10a

Návěst změny směru jízdy

IS10b

Návěst změny směru jízdy

IS10c Návěst změny směru jízdy IS10d Návěst změny směru jízdy s omezením IS11a Návěst před objížďkou IS11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky
IS10c

Návěst změny směru jízdy

IS10d

Návěst změny směru jízdy s omezením

IS11a

Návěst před objížďkou

IS11b

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

IS11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky IS11d Směrová tabule pro vyznačení objížďky IS12a Obec IS12b Konec obce
IS11c

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

IS11d

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

IS12a

Obec

IS12b

Konec obce

IS13 Blízká návěst IS14 Hranice územního celku IS15a Jiný název IS15b Jiný název
IS13

Blízká návěst

IS14

Hranice územního celku

IS15a

Jiný název

IS15b

Jiný název

IS16a Dálnice IS16b Silnice I. třídy IS16d Silnice II. třídy IS17 Silnice pro mezinárodní provoz
IS16a

Dálnice

IS16b

Silnice I. třídy

IS16d

Silnice II. třídy

IS17

Silnice pro mezinárodní provoz

IS18a Kilometrovník IS18b Kilometrovník IS19a Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) IS19b Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS18a

Kilometrovník

IS18b

Kilometrovník

IS19a

Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)

IS19b

Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)

IS19c Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) IS19d Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) IS20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty IS21a Směrová tabulka pro cyklisty
IS19c

Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)

IS19d

Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)

IS20

Návěst před křižovatkou pro cyklisty

IS21a

Směrová tabulka pro cyklisty

IS21b Směrová tabulka pro cyklisty IS21c Směrová tabulka pro cyklisty IS22a Označení názvu ulice IS22b Označení názvu ulice
IS21b

Směrová tabulka pro cyklisty

IS21c

Směrová tabulka pro cyklisty

IS22a

Označení názvu ulice

IS22b

Označení názvu ulice

IS22c Označení názvu ulice IS22d Označení názvu ulice IS22e Označení názvu ulice IS22f Označení názvu ulice
IS22c

Označení názvu ulice

IS22d

Označení názvu ulice

IS22e

Označení názvu ulice

IS22f

Označení názvu ulice

IS23 Kulturní nebo turistický cíl - návěst IS24a Kulturní nebo turistický cíl IS24b Kulturní nebo turistický cíl IS24c Komunální cíl
IS23

Kulturní nebo turistický cíl – návěst

IS24a

Kulturní nebo turistický cíl

IS24b

Kulturní nebo turistický cíl

IS24c

Komunální cíl

Informativní provozní dopravní značky

IP01a Okruh IP01b Změna směru okruhu IP02 Zpomalovací práh IP03 Podchod nebo nadchod
IP01a

Okruh

IP01b

Změna směru okruhu

IP02

Zpomalovací práh

IP03

Podchod nebo nadchod

IP04a Jednosměrný provoz IP04b Jednosměrný provoz IP05 Doporučená rychlost IP06 Přechod pro chodce
IP04a

Jednosměrný provoz

IP04b

Jednosměrný provoz

IP05

Doporučená rychlost

IP06

Přechod pro chodce

IP07 Přejezd pro cyklisty IP08a Tunel IP08b Konec tunelu IP09 Nouzové stání
IP07

Přejezd pro cyklisty

IP08a

Tunel

IP08b

Konec tunelu

IP09

Nouzové stání

IP10a Slepá pozemní komunikace IP10b Návěst před slepou pozemní komunikací IP11a Parkoviště IP11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé)
IP10a

Slepá pozemní komunikace

IP10b

Návěst před slepou pozemní komunikací

IP11a

Parkoviště

IP11b

Parkoviště (kolmé nebo šikmé)

IP11c Parkoviště (podélné) IP11d Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) IP11e Parkoviště (stání na chodníku podélné) IP11f Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
IP11c

Parkoviště (podélné)

IP11d

Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11e

Parkoviště (stání na chodníku podélné)

IP11f

Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11g Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) IP12 Vyhrazené parkoviště IP13a Kryté parkoviště IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem
IP11g

Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

IP12

Vyhrazené parkoviště

IP13a

Kryté parkoviště

IP13b

Parkoviště s parkovacím kotoučem

IP13c Parkoviště s parkovacím automatem IP13d Parkoviště P + R IP14a Dálnice IP14b Konec dálnice
IP13c

Parkoviště s parkovacím automatem

IP13d

Parkoviště P + R

IP14a

Dálnice

IP14b

Konec dálnice

IP15a Silnice pro motorová vozidla IP15b Konec silnice pro motorová vozidla IP16 Uspořádání jízdních pruhů IP17 Uspořádání jízdních pruhů
IP15a

Silnice pro motorová vozidla

IP15b

Konec silnice pro motorová vozidla

IP16

Uspořádání jízdních pruhů

IP17

Uspořádání jízdních pruhů

IP18a Zvýšení počtu jízdních pruhů IP18b Snížení počtu jízdních pruhů IP18c Jízdní pruh pro pomalá vozidla IP19 Řadící pruhy
IP18a

Zvýšení počtu jízdních pruhů

IP18b

Snížení počtu jízdních pruhů

IP18c

Jízdní pruh pro pomalá vozidla

IP19

Řadící pruhy

IP20a Vyhrazený jízdní pruh IP20b Konec vyhr. jízdního pruhu IP21a Omezení v jízdním pruhu IP22 Změna místní úpravy
IP20a

Vyhrazený jízdní pruh

IP20b

Konec vyhr. jízdního pruhu

IP21a

Omezení v jízdním pruhu

IP22

Změna místní úpravy

IP23a Objíždění tramvaje IP23b Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo) IP24 Únikový pruh IP25a Zóna s dopr. omezením
IP23a

Objíždění tramvaje

IP23b

Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)

IP24

Únikový pruh

IP25a

Zóna s dopr. omezením

IP25b Konec zóny s dopravním omezením IP26a Obytná zóna IP26b Konec obytné zóny IP27a Pěší zóna
IP25b

Konec zóny s dopravním omezením

IP26a

Obytná zóna

IP26b

Konec obytné zóny

IP27a

Pěší zóna

IP27b Konec pěší zóny IP28 Nejvyšší dovolené rychlosti IP29 Střídavé řazení  
IP27b

Konec pěší zóny

IP28

Nejvyšší dovolené rychlosti

IP29

Střídavé řazení

 

Informativní jiné dopravní značky

IJ01 Policie IJ02 Nemocnice IJ03 První pomoc IJ04a Zastávka
IJ01

Policie

IJ02

Nemocnice

IJ03

První pomoc

IJ04a

Zastávka

IJ04b Zastávka IJ04c Zastávka autobusu IJ04d Zastávka tramvaje IJ04e Zastávka trolejbusu
IJ04b

Zastávka

IJ04c

Zastávka autobusu

IJ04d

Zastávka tramvaje

IJ04e

Zastávka trolejbusu

IJ05 Informace IJ06 Telefon IJ07 Čerpací stanice IJ08 Opravna
IJ05

Informace

IJ06

Telefon

IJ07

Čerpací stanice

IJ08

Opravna

IJ09 Stanice technické kontroly IJ10 Hotel nebo motel IJ11a Restaurace IJ11b Občerstvení
IJ09

Stanice technické kontroly

IJ10

Hotel nebo motel

IJ11a

Restaurace

IJ11b

Občerstvení

IJ12 WC IJ13 Místo pro odpočinek IJ14a Tábořičtě pro stany IJ14b Tábořiště pro obytné přívěsy
IJ12

WC

IJ13

Místo pro odpočinek

IJ14a

Tábořičtě pro stany

IJ14b

Tábořiště pro obytné přívěsy

IJ14c Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy IJ15 Dopravní vysílání  
IJ14c

Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy

IJ15

Dopravní vysílání

Dodatkové tabulky

E01 Počet E02a Tvar křižovatky E02b Tvar křižovatky E02c Tvar křižovatky
E01

Počet

E02a

Tvar křižovatky

E02b

Tvar křižovatky

E02c

Tvar křižovatky

E02d Tvar dvou křižovatek E03a Vzdálenost E03b Vzdálenost E04 Délka úseku
E02d

Tvar dvou křižovatek

E03a

Vzdálenost

E03b

Vzdálenost

E04

Délka úseku

E05 Celková hmotnost E06 Za mokra E07a Směrová šipka E07b Směrová šipka
E05

Celková hmotnost

E06

Za mokra

E07a

Směrová šipka

E07b

Směrová šipka

E08a Začátek úseku E08b Průběh úseku E08c Konec úseku E08d Úsek platnosti
E08a

Začátek úseku

E08b

Průběh úseku

E08c

Konec úseku

E08d

Úsek platnosti

E08e Úsek platnosti E09 Druh vozidla E10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou E11 Bez poplatku
E08e

Úsek platnosti

E09

Druh vozidla

E10

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

E11

Bez poplatku

E12 Text  
E12

Text

Vodorovné dopravní značky

V01a Podélná čára souvislá V01b Dvojitá podélná čára souvislá V02a Podélná čára přerušovaná V02b Podélná čára přerušovaná
V01a

Podélná čára souvislá

V01b

Dvojitá podélná čára souvislá

V02a

Podélná čára přerušovaná

V02b

Podélná čára přerušovaná

V02c Dvojitá podélná čára přerušovaná V03 Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou V04 Vodící čára V05 Příčná čára souvislá
V02c

Dvojitá podélná čára přerušovaná

V03

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

V04

Vodící čára

V05

Příčná čára souvislá

V06a Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě V06b Příčná čára souvislá nápisem STOP V07 Přechod pro chodce V08 Přejezd pro cyklisty
V06a

Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě

V06b

Příčná čára souvislá nápisem STOP

V07

Přechod pro chodce

V08

Přejezd pro cyklisty

V09a Směrové šipky V09b Předběžné šipky V09c Předběžné šipky V10a Stání podélné
V09a

Směrové šipky

V09b

Předběžné šipky

V09c

Předběžné šipky

V10a

Stání podélné

V10b Stání kolmé V10c Stání šikmé V10d Parkovací pruh V10e Vyhrazené parkoviště
V10b

Stání kolmé

V10c

Stání šikmé

V10d

Parkovací pruh

V10e

Vyhrazené parkoviště

V10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě post. V10g Časově omezené stání V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu V11b Zastávka tramvaje
V10f

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě post.

V10g

Časově omezené stání

V11a

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

V11b

Zastávka tramvaje

V12a Žlutá klikatá čára V12b Žluté klikaté čáry V12c Zákaz zastavení V12d Zákaz stání
V12a

Žlutá klikatá čára

V12b

Žluté klikaté čáry

V12c

Zákaz zastavení

V12d

Zákaz stání

V12e Bílá klikatá čára V13a Šikmé rovnoběžné čáry V13b Křivky V14 Jízdní pruh pro cyklisty
V12e

Bílá klikatá čára

V13a

Šikmé rovnoběžné čáry

V13b

Křivky

V14

Jízdní pruh pro cyklisty

V15 Nápis na vozovce V16 Bezpečný odstup V17 Trojúhelníky V18 Optická psychologická brzda
V15

Nápis na vozovce

V16

Bezpečný odstup

V17

Trojúhelníky

V18

Optická psychologická brzda

V19 Prostor pro cyklisty  
V19

Prostor pro cyklisty

Světelné signály

 S1a Signál s červeným světlem

S1a

Signál

s červeným

světlem „STŮJ“

 
 
 
S1b

Signál

se žlutým světlem

„POZOR“

 
 
 
S1c

Signál

se zeleným

světlem „VOLNO“

 S2a Signál se směrovou šipkou s červeným světlem

S2a

Signál

se směrovou šipkou

s červeným světlem

„STŮJ“

S2b

Signál

se směrovou šipkou

s žlutým světlem

„POZOR“

S2c

Signál

se zelenou směrovou

šipkou

„VOLNO“

S3a Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem S3a

Signál s kombinovanou

směrovou šipkou

s červeným světlem „STŮJ“

S3b

Signál s kombinovanou

směrovou šipkou

se žlutým světlem

„POZOR“

S3c

Signál s kombinovanou

zelenou směrovou šipkou

„VOLNO“

S04 Signál žlutého světla ve tvaru chodce S05 Doplňková směrová šipka S06 Signál pro opuštění křižovatky S07 Přerušované žluté světlo
S04

Signál žlutého světla ve tvaru chodce

S05

Doplňková směrová šipka

S06

Signál pro opuštění křižovatky

S07

Přerušované žluté světlo

S08a Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu S08b Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu S08c Světelná šipka vlevo S08d Světelná šipka vpravo S8e Světelný kříž
S08a

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

S08b

Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu

S08c

Světelná šipka vlevo

S08d

Světelná šipka vpravo

S8e

Světelný kříž

S9a Signál pro chodce se znamením

S9a

Signál pro chodce

se znamením „STŮJ“

 

S9b

Signál pro chodce

se znamením „VOLNO“

 S10a Signál pro cyklisty se znamením

S10a

Signál pro cyklisty

se znamením „STŮJ“

S10b

Signál pro cyklisty

se znamením „POZOR“

S10c

Signál pro cyklisty

se znamením „VOLNO“

S11a Signál pro chodce a cyklisty se znamením

S11a

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „STŮJ“

S11b

Signál pro chodce a cyklisty se znamením

„POZOR“

S11c

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „VOLNO“

S12a Rychlostní signál s proměnným znakem S12b Rychlostní signál s více signálními znaky
S12a

Rychlostní signál s proměnným znakem

S12b

Rychlostní signál s více signálními znaky

S13 Signál dvou vedle sebe umístněných střídavě přerušovaných světel S14a Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení S14b Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
S13

Signál dvou vedle sebe umístněných střídavě přerušovaných světel

S14a

Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

S14b

Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

S15a Stůj S15b Jízda přímo S15c Jízda vlevo S15d Jízda vpravo
S15a

Stůj

S15b

Jízda přímo

S15c

Jízda vlevo

S15d

Jízda vpravo

S15e Jízda přímo a vpravo S15f Jízda přímo a vlevo S15g Jízda vpravo a vlevo  
S15e

Jízda přímo a vpravo

S15f

Jízda přímo a vlevo

S15g

Jízda vpravo a vlevo

Dopravní zařízení

Z01 Dopravní kužel Z02 Zábrana pro označení uzavírky Z03 Vodící tabule Z04a Směrová deska levá
Z01

Dopravní kužel

Z02

Zábrana pro označení uzavírky

Z03

Vodící tabule

Z04a

Směrová deska levá

Z04b Směrová deska pravá Z04c Směrová deska středová Z05a Vodící deska levá Z05b Vodící deska pravá
Z04b

Směrová deska pravá

Z04c

Směrová deska středová

Z05a

Vodící deska levá

Z05b

Vodící deska pravá

Z05c Vodící deska středová Z06a Velká zvýrazňovací deska Z06b Malá zvýrazňovací deska Z07 Pojízdná uzavírková tabule
Z05c

Vodící deska středová

Z06a

Velká zvýrazňovací deska

Z06b

Malá zvýrazňovací deska

Z07

Pojízdná uzavírková tabule

Z08a Zastavovací terč Z08b Zastavovací terč (pro jiné osoby) Z08c Směrovka Z09 Žluté a černé pruhy
Z08a

Zastavovací terč

Z08b

Zastavovací terč (pro jiné osoby)

Z08c

Směrovka

Z09

Žluté a černé pruhy

Z10 Dopravní knoflíky Z11a Směrový sloupek Z11b Směrový sloupek Z11c Směrový sloupek

Z10

Dopravní knoflíky

Z11a

Směrový sloupek

Z11b

Směrový sloupek

Z11c

Směrový sloupek

Z11d Směrový sloupek Z12 Krátký příčný práh  
Z11d

Směrový sloupek

Z12

Krátký příčný práh

Zařízení pro provozní informace

I01 Nápisy I02 Obsaditelnost parkoviště I03 Teploměr
I01

Nápisy

I02

Obsaditelnost parkoviště

I03

Teploměr

Speciální označení vozidel

O01 Označení vozidla přepravujícího osobu postiženou a nebo osobu těžce pohyblivě postiženou O02 Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou O03 Označení vozidla řízeného řídičem začátečníkem O04 Označení autobusu přepravujícího děti
O01

Označení vozidla přepravujícího osobu postiženou a nebo osobu těžce pohyblivě postiženou

O02

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

O03

Označení vozidla řízeného řídičem začátečníkem

O04

Označení autobusu přepravujícího děti