Záznam o dopravní nehodě (formulář)

Jak používat formulář Záznam o dopravní nehodě

Formulář „Záznam o dopravní nehodě“ plně odpovídá modelu vytvořenému Comité Européen des Assurances (CEA ). Je vytvořen pro uplatnění při všech dopravních nehodách; slouží k záznamu skutkového stavu a pro jeho vyplnění není potřeba dohoda o otázce zavinění. Mohou být uvedeny i protichůdné výpovědi, v nutném případě i na zvláštním listě. Má-li druhý účastník nehody tentýž formulář schválený Comité Européen des Assurances, ale v jiné řeči, jsou tyto formuláře stejné. Může si proto jeho obsah bod po bodu na základě vlastního formuláře přeložit. Z toho důvodu jsou jednotlivé body očíslovány. 

Jak vyplnit formulář Záznam o dopravní nehodě

1. Používejte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla (dvě sady pro 3 zúčastněná vozidla atd.). Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku a pište tak, aby byly čitelné i kopie.

2. Při vyplňování Záznamu o dopravní nehodě dávejte pozor na následující upozornění: 

  • otázky v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění (číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, zelené karty),
  • otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu
  • označte přesně místo střetu (bod 10)
  • označte křížkem tu variantu (1-17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček
  • vyhotovte nákres nehody (bod 13 ).

3. Nezapomeňte uvést eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody. 

4. Podepište Záznam o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče. Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli. 

Po vyplnění formuláře Záznam o dopravní nehodě

  • při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem,
  • formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.

Přílohy