Vývoz aut do zahraničí

Vývoz nového vozidla do zahraničí

Přihláška cizího státního příslušníka (vlastníka) silničního motorového vozidla a přípojného vozidla při vývozu do zahraničí vyžaduje tyto náležitosti:

 • vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • technický průkaz
 • doklad o koupi – faktura, kupní smlouva
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • přítomnost cizího státního příslušníka nutná, popřípadě plná moc
 • správní poplatek (v případě motorového vozidla 800 Kč, kompletní výčet uvádíme níže)

Vývoz ojetého vozidla do zahraničí

Změna vlastníka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla při vývozu do zahraničí vyžaduje tyto náležitosti:

 • vyplněná žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • technický průkaz
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • platný termín technické prohlídky, popř. doklad o technické prohlídce
 • platný termín měření emisí, popř. doklad o měření emisí
 • protokol o evidenční kontrole
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • přítomnost cizího státního příslušníka, popřípadě plná moc
 • tabulky registrační značky (motorová vozidla 2 ks, přípojná vozidla a motocykly 1 ks)
 • správní poplatek (v případě motorového vozidla 800 Kč, kompletní výčet uvádíme níže)

Poplatky za registraci silničního motorového vozidla, respektive přípojného vozidla, jsou následující:

motorová vozidla 800 Kč
přípojná do 750 kg 500 Kč
přípojná nad 750 kg 700 Kč
motocykl do 50ccm 300 Kč
motocykl nad 50 ccm 500 Kč

Při jednání je nezbytné předložit:

 • doklad totožnosti, tzn. cestovní pas cizího státního příslušníka

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

 • živnostenský list v případě, že žadatelem je fyzická osoba
 • výpis obchodního rejstříku v případě, že žadatelem je právnická osoba
 • plná moc majitele (jednatele) firmy

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.