Ředitel STK: Je to jako se zubařem, nesmíte to zanedbat

Ředitel STKROZHOVOR: Všeobecně platí, že technické kontroly jsou strašákem namířené proti řidičům. Ale opak je pravdou – tyto prohlídky se dělají v zájmu řidičů tak, aby svým stavem vozidel neohrožovali sebe ani ostatní účastníky silničního provozu. Nejen o průběhu technické kontroly jsme si povídali s ředitelem STK Bohdalec, Petrem Peterkou.


Vydáno: 26.11.2007 

Co si má člověk pod pojmem technické kontroly představit?

Technická kontrola je  přezkoumání momentálního stavu vozidla, kde se reviduje technický stav vozidla, zda souhlasí technické údaje v technickém průkazu (barva, výr.č….).

Jak vlastně probíhá technická kontrola?
Důležité je mít hotové emise. Zákazník odevzdá technický průkaz a protokol o měření emisí. Operátorka vyplní protokol, předá technikovi, technik si vyzvedne s těmito papíry vozidlo s kterým vjede na linku STK. Zákazník má možnost být po celou dobu prohlídky u svého vozidla, a tak ho technik může rovnou upozornit na případné vady u vozidla. Na lince STK se nejprve vůz kontroluje vizuálně, dále se kontroluje karoserie, potom zda neuniká olej a zda všechny díly jsou v pořádku. Kontroluje se vůle nápravy na tzv. třesadle, a měří se geometrie. Na dalším pracovišti se měří brzdy-přední, zadní, ruční a poslední se měří světlomety. Součástí se stává kontrola lékárničky, předního skla, povinné výbavy auta, úchyty bezpečnostních pásů a vozidel a pakliže je vůz v pořádku, technik odstraní původní červenou známku a vylepí novou. Poté dá vyplněný protokol operátorce, která všechny údaje zapíše a vyznačí platnost technické kontroly do technického průkazu.

Po jaké době musí řidiči na technickou kontrolu?

U nových vozidel po 4 letech a u vozidel starších po 2 letech a vozidla vybavená spec. modrými majáky po roce včetně vozů taxi služeb a autoškoly.

Co se stane, pokud vozidlo neprojde technickou kontrolou?
S vážnou technickou závadou je automobil označen jako nezpůsobilý a zákazník má třicet dní na to, aby tuto závadu odstranil a pokud tak učiní, platí pouze opakovanou prohlídku, ale musí přijet do stanice, kde mu byla tato prohlídka provedena. V případě, že to do třiceti dnů nestihne, může jet do kterékoliv STK, ale už platí plnou cenu.

Stalo se někdy, že se vaše zaměstnance snažili uplatit, aby prošli technickou kontrolou?
Ano stalo, každý to vyzkouší. Stalo se to ve dvou případech. A s techniky byl okamžitě ukončen pracovní poměr. Zákazníci by si měli uvědomit, že když chtějí nějakým způsobem ovlivnit výsledek prohlídky, tak se to pak vymstí jim. Dnes je naše stanice vybavena kamerovým systémem, kdy je celý průběh nahráván a ukládán do počítače, čili v případě problémů si můžeme toto vozidlo vytáhnout.

Kolik tak procentuálně se vyskytne aut co neprojdou TK?
Z celkového počtu aut neprojde 25 – 30. Nejčastější závady pro které vozidla neprojdou, jsou bohužel brzdy a světlomety. V současné době se tech. stav vozidel zlepšil, což je dáno omlazením vozového parku a také tím, že dnešní technický stav vozidel vyžaduje odborný servis a většina majitelů si nechává pravidelně  kontrolovat v autorizovaných servisech jak doporučuje prodejce. Je také spousta servisů, které připraví na technickou kontrolu. Byly také servisy, které si naúčtovaly úkony, jež neprovedly a u nás poté klienti neprošli ani opakovanou prohlídkou. S těmito servisy jsme ukončili spolupráci.

Dalo by se říci, že nejčastěji neprocházejí vozidla starší výroby?

Co se týče vozidel, které u nás neprojdou, tak se opravdu ve většině případech jedná o vozidla starší 10 let a automobily, kde se majitelé snaží opravu vozidlo a technický stav dělat svépomocí. Na druhou stranu se někdy objeví vozidlo starší 20 let a je v daleko lepším stavu než auto tříleté.

Kolik tak vám přijede denně na technickou kontrolu vozidel?

V průměru naše stanice udělá za den 150 až 180 aut. Toto číslo se vždy ještě podstatně zvýší po policejních akcích Kryštof.

Setkáváte se i s kradenými automobily?
Občas se stane, že technik při kontrole zjistí, že číslo karoserie neodpovídá nebo je vyraženo nestandardním způsobem, popřípadě vybroušené, pak je technik povinen nahlásit to na vedení.

Nedávno vaše stanice oslavila desetileté výročí. Čím si myslíte, že se odlišujete od ostatních STK?

Naše STK Bohdalec je svou kapacitou největší v republice a tím, že se zde nachází pracoviště magistrátu se stáváme pro motoristy komplexním celkem pro vyřízení jejich potřeb.

Nabízíte svým klientům nějaké nadstandardní služby?

V rámci technické kontroly provádíme klientům test tlumičů zdarma a naši zákazníci jsou před ukončením platnosti technické kontroly vyrozuměni dopisem, že jim platnost končí.

Co byste vzkázal našim čtenářům?

Je zbytečné se obávat technické prohlídky, protože pokud se o vozidlo staráte neměli byste mít problémy a je mylná představa, že STK může zadržet technický průkaz, což není pravda. STK může pouze vyznačit do technického průkazu, že je vozidlo nezpůsobilé k provozu. Je to jako se zubařem, pokud se své zuby zanedbáte, bolí vás to.

Text: -vep-

Galerie