Průzkum: Největším rizikem na silnicích je alkohol, říká veřejnost

Největší bezpečnostní riziko na našich silnicích představují pro většinu lidí řidiči pod vlivem alkoholu či omamných látek, následují bezohlední řidiči a tzv. „piráti silnic“. Nejméně naopak řidičům vadí často diskutované billboardy podél silnic a technicky nevyhovující automobily. Průzkum provedla společnost SANEP v červenci, zúčastnilo se ho přes 15 tisíc respondentů.

Vydáno: 23.8.2010

Většina veřejnosti nepovažuje provoz na našich silnicích a dálnicích za bezpečný a stejně tak se většina široké veřejnosti domnívá, že policisté nevynakládají dostatečné úsilí, aby tomu bylo jinak. Vyplývá to z průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil jak na problematické billboardy umístěné podél silnic a dálnic, tak i na další rizikové faktory silničního provozu.

Vadí alkohol a bezohlednost

Největší část široké veřejnosti (33,4%) se domnívá, že největším bezpečnostním rizikem silničního provozu jsou řidiči pod vlivem alkoholu či omamných látek. Bezohledné řidiče považuje za největší riziko 16,5% dotázaných a tzv. „piráti“ vadí nejvíce 5,5% respondentům (definice, kdo takovým „pirátem“ je, ale zůstává otevřená).

Na dalších příčkách se už umístily výsledky poměrně nízké. Patří sem předjíždějící kamiony (1,6%), telefonující řidiči (1,5%) a mikrospánek (1,3%). V celkovém hodnocení 12 možných rizik se až téměř na konci umístily často diskutované billboardy podél silnic, které vnímá jako největší bezpečnostní riziko silničního provozu 0,3% dotázaných. Za absolutně nejméně nebezpečné z daných možností pak považuje široká veřejnost technicky nevyhovující automobily (0,2%).

Nicméně všech 12 uvedených možností považuje za největší bezpečnostní riziko pro účastníky silničního provozu na rychlostních komunikacích 34,5% dotázaných. Je třeba dodat, že jde o názory nikoli pouze řidičů, ale o vzorek celého společenského spektra České republiky.

Provoz je celkově nebezpečný
Výsledek se dá interpretovat i tak, že billboardové plochy, které se často stávají terčem kritiky, nepředstavují pro většinu společnosti (a to jak aktivních, tak i pasivních účastníků silničního provozu) vážné dopravní riziko. Na rozdíl od opilých řidičů, které označila za největší rizikový faktor třetina veřejnosti.

Jak však dále ukazují výsledky průzkumu společnosti SANEP, jednoznačná většina veřejnosti (75,4%) obecně nepovažuje provoz na našich dálničních tazích za bezpečný. Na tomto negativním názoru se značnou měrou podílejí i policisté, kteří dle názoru 69,7% dotázaných nevynakládají maximální úsilí pro zajištění bezpečnosti provozu právě zejména na rychlostních komunikacích.


Internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech  11. – 31. července 2010 proveden na reprezentativním vzorku 15,607 dotázaných ve věkové kategorii  18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 175 tisíc registrovaných uživatelů 39.873 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +- 1,5 procentního bodu.

Text: SANEP, redakce
Foto: SANEP, archiv

Galerie