Potvrzení o užívání firemního vozidla

Cesta s firemním autem do zahraničí

 

Jestliže jedete autem do zahraničí a použijete firemní automobil, v jehož dokladech nejste uveden jako vlastník, budete potřebovat souhlas o užívání firemního vozidla.
Vzor potvrzení o užívání firemního automobilu ke stažení najdete v příloze níže.

 

Text potvrzení by měl být minimálně v anglickém, nebo v jiném světovém jazyce, doporučený je jazyk cílové země. Potvrzení o užívání firemního vozidla či potvrzení o užívání vozidla vlastněného cizí osobou musí být notářsky ověřeno.

 

Některé evropské státy provádějí kontroly na hranicích a jestliže řidič nedokáže doložit souhlas majitele vozidla s jeho užitím, může mu být znemožněn vjezd na území státu. Potvrzení o užívání firemního vozidla může také zabránit možnému zadržení vozidla policií do doby než se prokáže, že vozidlo není odcizeno.

Přílohy