Poškodili jste si auto na výtlucích? Vysoudit můžete desítky tisíc

Není žádným tajemstvím, že stav celé řady českých silnic je žalostný. Nejeden řidič si při jízdě autem připadá jako na tankodromu a nehod z důvodu špatného stavu vozovky přibývá. V loňském roce byla závada komunikace dokonce pátým nejčastějším viníkem dopravní nehody, průměrná výše škody dosáhla 58 510 korun. Přitom náhradu této škody může řidič získat, i pokud nemá havarijní pojištění. Za stav komunikace, a tudíž i jím vzniklou škodu, je totiž odpovědný majitel komunikace, zpravidla obec, kraj nebo stát.

 

Vydáno: 15.2.2014

Majitel komunikace dá víc než pojišťovna

Poškozený řidič se může finanční kompenzace domoct dvěma způsoby. Pokud je pojištěný, má právo žádat plnění ze své havarijní pojistky. Řada českých řidičů ovšem havarijní pojištění sjednané nemá, a tak jim nezbývá nic jiného, než se se svým nárokem obrátit přímo na vlastníka komunikace. Vymáhání odškodnění přímo na něm může být pro poškozeného v určitých případech dokonce výhodnější. Majitel silnice je totiž povinen řidiči nahradit veškerou škodu, která mu v souvislosti se závadou ve sjízdnosti vznikla, tedy nejen vlastní škodu na vozidle, která se v těchto případech může pohybovat od několika tisíc až po částky v řádu statisíců korun.

Aktuálně řešíme případ rodiny, která utrpěla škodu na osobním voze cestou na dovolenou kvůli výtluku na dálnici D1. Kromě poškození vozidla lze v tomto případě na státu nárokovat i odškodnění za propadnuté letenky a ubytování, zapůjčení náhradního vozidla nebo cestovní výdaje spojené s výměnou poškozeného kola, uvádí Roman Mikluš, ředitel společnosti Vaše nároky.cz. Pojišťovny se navíc mnohdy snaží pojistné plnění snížit, ať už s ohledem na stáří vozidla, jeho stav nebo předchozí opotřebení poškozených dílů. Řidič se tak od nich nemusí dočkat ani kompenzace nákladů na vlastní opravu vozu.

Hlavní je důkladná dokumentace

Uplatňování nároků na odškodnění bohužel často ztroskotává na nedostatku důkazů. „Pokud najedete do výtluku, rozhodně neopouštějte místo nehody a vše nejprve dobře zdokumentujte. Zaznamenejte si přesně místo, kde se vám nehoda stala, a proveďte důkladnou fotodokumentaci, a to nejen poškozeného vozu, ale i závady vozovky a jejího okolí,“ radí Roman Mikluš. Dále je vhodné zajistit případné svědky události. Kromě spolujezdce či náhodného kolemjdoucího může v tomto ohledu dobře posloužit také pracovník asistenční služby nebo ještě lépe přivolaný příslušník policie.

Po zajištění důkazů se řidič následně se svým nárokem může obrátit na pojišťovnu nebo přímo vlastníka komunikace, který pro tyto případy sám ze zákona musí být pojištěn. Pokud pojišťovna vaší žádosti navzdory předloženým důkazům nevyhoví nebo přistoupí ke krácení pojistného plnění, rozhodně ještě nemusíte své právo vzdávat. Celou záležitost totiž můžete postoupit specializované společnosti, která vám v případě potřeby zajistí také podání žaloby na majitele komunikace a právní zastoupení. Při dostatku důkazů je šance na úspěch poměrně vysoká.

Ne vždy máte na odškodnění nárok

 

Podle zákona je vlastník komunikace zbaven odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku její závady, pokud byla poškozená vozovka řádně označena. „Obecně je dostačující označení dopravní značkou jako nerovnost na silnici, práce na silnici či snížená rychlost. Lze si ovšem představit i situaci, kdy by ani upozornění dopravní značkou nebylo dostatečné, například pokud by značka o stavu vozovky adekvátně nevypovídala nebo byla umístěna na nepřehledném místě či těsně před výtlukem, a řidič by tak na ni nemohl včas reagovat,“ vysvětluje podmínky značení Roman Mikluš.

Dále je vlastník komunikace odpovědnosti za škodu zproštěn v případech, kdy byl řidič schopen poškození vozovky předvídat. Tento pojem je ovšem poměrně široký a nejasný. „V zásadě platí, že pokud řidič o stavu vozovky věděl, mohl ho předvídat a měl mu adekvátně přizpůsobit styl jízdy. Pokud tak neučinil, nese za škodu odpovědnost on sám. Důležité je ovšem zmínit, že vlastník komunikace odpovídá za škodu z důvodu závady ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v jeho možnostech tuto závadu odstranit, případně závadu způsobenou povětrnostními situacemi zmírnit nebo na ni alespoň předepsaným způsobem upozornit,“ doplňuje Roman Mikluš.

Pokud tedy závadu způsobí například náhlá změna počasí těsně předcházející nehodě v nočních hodinách nebo geologické vlivy, které vlastník komunikace prokazatelně nemohl odstranit, nebude vlastník komunikace povinen škodu kompenzovat. V ostatních případech vám ale škodu nahradit musí.

Text: Filip Trkal
Foto: Redakce

Galerie