Plná moc – vzor

Vzorová plná moc je ke stažení v příloze níže.

Tato plná moc se může hodit například pro:

 

Plná  moc

Já …………………………………….…, RČ / IČ………………….……….., bytem………….…….………………………………………………………….., zplnomocňuji tímto …………….………… …………………………………., RČ. …………….……., bytem ……..……………………………  k veškerým úkonům na odboru dopravy v ……………… ohledně vozidla SPZ ……………………

 

V …………………………  dne …………………………

 

Plnou moc přijímám dne …………………………………

 

…………………………                                          …………………………

zmocněnec                                                      zmocnitel

Místo „k veškerým úkonům“ můžete uvést pouze přihlášení či odhlášení vozidla, výměna RZ apod.

Přílohy