Padesátka na Strakonické: magistrát hluk změřil. Ale před pěti lety

KAUZA: Situaci ohledně snížení rychlosti na Strakonické jsme nepřestali sledovat a tak Vám můžeme ukázat exkluzivní dokumenty pocházející z procesu přípravy tohoto nepopulárního opatření. Vyplývají z nich šokující skutečnosti: magistrát snižuje rychlost kvůli hluku, který měřil naposledy před pěti lety. A jako doklad o snížení hluku používá čísla z úplně jiné ulice.


Vydáno: 31.5.2012

Čtěte předchozí článek: Snížení rychlosti na další pražské radiále: 50 km/h na Strakonické

Redakce magazínu ZaVolantem.cz má k dispozici vyjádření odboru dopravních agend krajského ředitelství hlavního města Prahy Policie České republiky. Z něj je patrné, že odbor dopravy pražského magistrátu měl zájem o snížení rychlosti v celém úseku mezi Malou Chuchlí a Lahovičkami (tedy stav po první úpravě na který jsme upozorňovali).

Policie dokáže být rozumná

Naštěstí i mezi policisty se najdou opravdoví odborníci a tak je možné se z vyjádření dozvědět, že bylo vydáno nesouhlasné stanovisko a to mimo jiné z následujícího důvodu:

Dopravní značení by mělo (…) odpovídat dopravní situaci s cílem zajistit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Nesmí být vnímáno pouze jako svévole státních orgánů a místo pro možný postih řidičů, což v daném případě (omezení rychlosti z důvodu snížení hluku v místech, kde není zástavba) nelze jinak vyhodnotit.“ Na tuto argumentaci tedy magistrát zareagoval tím, že na místa bez zástavby osadil původní značky s rychlostí 80km/h.

Skutečný problém hluku, nebo jen výmluvy úředníků?

Dále má redakce k dispozici rozhodnutí odboru dopravy pražského magistrátu ze dne 30.4.2012 (tedy dva dny po vydání našeho kritického článku), kterým ruší své předchozí rozhodnutí a ukládá Technické správě komunikací osazení značek s rychlostí 50km/h jen do těch částí komunikace, které procházejí obytnou zástavbou.

Pakliže se Vám na mysl derou otázky ohledně toho, kdo může za snížení rychlosti v oblastech se zástavbou, pak vězte, že nám bylo sděleno: „Dříve realizované maximální zvýšení tohoto limitu o 30 km/h tj. na 80 km/h bylo opakovaně napadáno obyvateli přilehlých obytných lokalit …“.

Pokud tedy tento článek čte někdo z obyvatel dotčených lokalit, napište nám prosím di diskuze pod článkem nebo na mail, zda znáte někoho, kdo se v těchto změnách angažoval, abychom nemuseli mít podezření, že jde pouze o výmluvy odpovědných úředníků, konkrétně pana inženýra Ladislava Malého, který pod taktovkou ředitele odboru dopravy, inženýra Jana Heroudka, vše vyřizoval.

Měření hluku naposledy před pěti lety, vždyť to stačí…

Obsahem sdělení byla dále informace, že snížení maximální povolené rychlosti s sebou přinese snížení hluku o 3 dB, což má podle úřadu představovat významné zlepšení podmínek dotčených obyvatel. Byla přitom používána i rétorika „i kdyby v blízkosti komunikace stál jen jediný dům…“, což nápadně připomíná zaklínadlo „i kdyby to mělo zachránit jen jediný život“, které je tak oblíbené při zavádění jakéhokoliv omezení lidských a občanských práv.

V podkladech používaných při rozhodování, které nám byly zaslány, nám však velmi chybí jakékoliv zmínky o provedení měření hluku, které by mělo dokazovat potřebu zavádění takového opatření. Vznesli jsme proto na úřad další dotaz a po nějaké době jsme dostali odpovědi, které nám vyrazily dech.

Hlučnost na ulici Strakonická byla totiž zjišťována v roce 2007, tedy tři roky před otevřením jižní části pražského okruhu. Přičemž je zcela logické, že část tranzitu přijíždějícího od Příbrami nemá nadále potřebu využívat zmíněnou radiálu, neboť u Zbraslavi je možné najet na okruh a snadno se tak dostat do mnohých částí hlavního města.

Tím ale zjevná nekompetentnost pražského magistrátu nekončí – zmiňované snížení hluku o 3 dB totiž nebylo zjištěno na Strakonické, nýbrž na ulici 5. května. Tedy za absolutně jiných podmínek, při jiné zastavěnosti a za jiného provozu.

Na náš dotaz, zda bude provedeno alespoň kontrolní měření hluku, aby bylo potvrzeno nebo vyvráceno snížení hluku při snížení rychlosti, nám bylo sděleno, že to se neplánuje, neboť „závislost hladiny hluku na rychlosti vozidel byla prokázána jak teoretickými výpočty, tak praktickým měřením“.

Ano, měřením za jiných podmínek a na jiných komunikacích. 

Text: Robert Honc
Foto: archiv

Galerie