Nejhoršími motorkáři jsou podle ČSOB majitelé nejsilnějších motorek

Majitelé nejsilnějších kubatur s objemem převyšujícím 500 cm3 představují pro sebe i ostatní řidiče nevyšší riziko dopravní nehody. Téměř každá druhá nehoda způsobená motorkářem je zaviněna právě řidičem motorky z nejvyšší kubatury nad 500 cm3. Vyplývá to ze statistik, které za poslední tři roky sledovala ČSOB Pojišťovna.

Vydáno: 3.5.2009

Škodní frekvence, tedy průběh počtu zaviněných dopravních nehod vzhledem k počtu pojištěných vozidel, je v této kategorii jasně nejvyšší. V tomto srovnání se ukazuje souvislost mezi objemem motoru – potažmo výkonem motorky – a počtem dopravních nehod. „Zejména řidiči silných kubatur na silnici často riskují,“ říká Jaroslav Král z ČSOB Pojišťovny.

Podle ČSOB P indexu za loňský rok byla situace v loňském roce horší spíše ve velkých městech a speciálně pak v severních Čechách a na severní Moravě. „U majitelů silných motorek bohužel pozorujeme zhoršující se trend,“ upozornil Jaroslav Král.

ČSOB P Index porovnává, jak se liší frekvence pojistných událostí z povinného ručení v jednotlivých okresech republiky. „Jak krátkodobé, tak dlouhodobé statistiky ukazují, že větší podíl nehod připadá na řidiče z velkých měst, což samozřejmě souvisí s hustotou zdejšího provozu a větším počtem najetých kilometrů,“ řekl Jaroslav Král. Při tvorbě ČSOB P indexu se posuzují okresy podle bydliště pojistníka vozidla, které nehodu zavinilo. Nikoli tedy podle okresu vzniku dopravní nehody, jak vykazují policejní statistiky.

Pokud porovnáme průměrné škody způsobené třetí osobě, opět spolehlivě kralují nejsilnější kubatury. „To je způsobeno především tím, že při těchto nehodách dochází k nejtěžším škodám na zdraví. V takových případech není neobvyklé, aby plnění dosahovalo výše v řádu milionů korun,“ vysvětluje Jaroslav Král.

Text: TZ ČSOB
Foto: Yamaha, Honda

Galerie