Městská policie by se měla držet svých úkolů

Víte, k jakému účelu byla zřízena městská policie? Proto, aby obce a města dostaly možnost lépe se starat o bezpečnost svých občanů. Proto, aby se někdo mohl věnovat i každodenním „malým“ úkolům, které s bezpečností souvisejí. Městský strážník se hádá se zapáchajícími bezdomovci, chytá sprejery, domlouvá majitelům „exkrementujících“ psů, dává pokuty kuřákům odhazujícím nedopalky na zem, apod. Jeho práce je nepříjemná, nicméně nutná a záslužná. To je také důvod, proč obec tyto aktivity financuje – potřebuje vykonávat činnosti, do kterých se Policii ČR příliš nechce.

Vydáno: 31.5.2010

V této souvislosti se jeví nepochopitelnými úkolové priority, které Praha své městské policii nastavuje. Zastávky MHD jsou stále plné odhozených nedopalků, stejně jako opilých individuí, kteří otravují slušné občany. Na chodnících musíme tančit mezi  psími výkaly. Děti si mohou hrát pouze na dětských hřištích, a to ještě za předpokladu, že hřiště zkontrolujeme, zda si na něm předtím nehráli narkomani. O nějakém odpoledním pikniku na trávě, tak běžném v krásných udržovaných parcích na Západě, si můžeme nechat jen zdát.

Ovšem ve výroční zprávě o činnosti okrskářů MP se dozvíme, že 89 % všech přestupků tvořily přestupky v dopravě. Důvod je prostý. Zatímco na koridoru v Holešovičkách je auto MP přítomno téměř každé ráno, na Palmovce není pěší hlídka vidět skoro celý den. V noci potkáme městského strážníka snad jen omylem a ještě v autě, zatímco přes den strážníci zastavují auta na přechodech, kde je přednost jasně upravena zákonem. MP by se zkrátka měla soustředit na to, k čemu byla zřízena – chodit po ulicích, řešit malé problémy a nesnažit se plnit úkoly, které patří spíše Policii ČR. Je to méně pohodlné a méně populární, ale je to služba, kterou si občané Prahy platí.

Text: Mgr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
Foto: archiv

Galerie