Ekologické plakety

Pokud plánujete cestu do Německa, informujete se o tom, zda není nutné pro vjezd do vašeho cílového města vlastnit ekologickou plaketu. Prvního března 2007 totiž vstoupila v platnost vyhláška, která umožňuje německým městům vytvářet takzvané ekologické zóny. Od ledna následujícího roku  je začala využívat jako první města Berlín, Hannover, Kolín a v současnosti je zavádí další.

Ekologické zóny mají za cíl snížit znečištění center měst. Systém je jednoduchý. Zákon ukládá motoristům povinnost označit svůj automobil příslušnou ekologickou plaketou, kterou ovšem neobdrží ta vozidla, která představují velkou zátěž pro životní prostředí, tedy nesplňují žádný limit EURO, případně splňují pouze EURO 1.

 Oblast, do které se smí vjet pouze s vozidlem označené ekologickou plaketou je vymezena dopravní značkou “Umwelt ZONE“ doplněnou o značku s nápisem “Frei“ a vyobrazenými plaketami, pro které je vjezd povolen.


Systém označování vozidel se týká všech, tedy i zahraničních automobilů. Výjimku tvoří pouze motocykly, traktory a samojízdné stroje. Ekologická plaketa nemá omezenou platnost, je ale samozřejmě nepřenosná. Plakety jsou rozděleny podle emisních stupňů. Čím je tento stupeň vyšší, tím je vozidlo šetrnější k životnímu prostředí.

V České republice lze získat ekologickou plaketu ve stanicích technické kontroly a to za poplatek 300 Kč včetně DPH. Abyste nálepku získali, musíte předložit originál velkého technického průkazu. Pokud je vlastníkem vozidla někdo jiný, lze předkládat kopii s originálem osvědčení o registraci vozidla nebo s osvědčením o technické způsobilosti.

Seznam STK, kde lze zakoupit ekologickou plaketu

Více informací najdete na www.usmd.cz

Seznam měst

Počátek ekologické zóny                                         Konec ekologické zóny