Doprava na magistrále: semafor je pryč, co bude dál?

Situaci kolem „pokusného“ semaforu na magistrále jsme pro vás nepřestali sledovat, a tak vám nyní můžeme přinést další fakta a čísla. Dozvíte se nejen oficiální závěry experimentu, který si pro nás připravil pražský magistrát, ale i odpověď, jak se potvrdil náš předpoklad o snaze vybrat více peněz prostřednictvím radaru.


Vydáno: 3.10.2012

Na pražské magistrále letos v létě vyrostl nový semafor. Tomu jsme se věnovali už v předchozím článku, který se zabýval skutečným smyslem takového experimentu, a sdělili jsme naše přesvědčení o pravém smyslu tohoto nesmyslného omezení: pravým důvodem podle našich předpokladů bylo zvýšení výtěžnosti z nového stacionárního radaru.

Nárůst samozřejmě nastal, nic jiného se ani očekávat nedalo, vždyť alespoň ti zdržení z první řady určitě chtěli dohnat nesmyslně nahnané zpoždění. Na první pohled není nárůst tak výrazný, jako v případě Strakonické, to je ovšem způsobeno tím, že zde se neměnila maximální povolená rychlost a každý tak nějak tušil, kolik má jet.

Gratulujeme: rekordní výsledky měření

A nyní konkrétní čísla. V červenci rychlost na křižovatce 1908 řidičů, v srpnu to pak již bylo 2770 řidičů. Tato srpnová hodnota je tak plně srovnatelná s mimoprázdninovým provozem, ovšem i tak se jedná o rekordní hodnotu – od spuštění stacionárního radaru Legerová x Rumunská jde o nejvyšší měsíční počet překročení rychlosti! (Březen 1061 překročení, duben 1323, květen 2628 a červen 2684.)

Naše předpověď s nárůstem počtu měření se tak vyplnila.

Pokud Vás zajímá, jaké další zrady lze v pražské dopravě očekávat, tak tady máme opět jeden žhavý tip. A nikoho určitě nepřekvapí, že se týká Strakonické! Konkrétně na konec úsekového měření byly přidány ještě cívky do vozovky pro okamžité měření rychlosti.

Nicneříkající výsledky měření

Pokud Vás zajímá i samotné vyhodnocení experimentu se semaforem, tak vězte, že i to se nám podařilo získat. Po počáteční nejistotě týkající se toho, kdo vlastně má vyhodnocení vyhotovit, zůstal příslovečný pešek na straně TSK Praha. Vyhodnocení provedl Úsek dopravního inženýrství TSK (ÚDI TSK), ve zprávě je uvedeno jméno prvního náměstka ředitele – Ing. Pivec.

A co se vlastně z této zprávy dozvíme? Smutné je, že v podstatě nic co by se nedalo zjistit i bez instalace semaforu. Především je poměrně smutné, ba přímo zarážející, že zjišťovány byly jen počty vozidel a nikoliv hodnoty emisního nebo hlukového zatížení. Ale popořadě.

Zjišťovány byly počty vozidel v týdnech 30.7.-3.8. (bez semaforu) a 6.8.-10.8. (se semaforem). V průměru za jeden den došlo o snížení o 2300 vozidel (z 39300 na 37000). Nejenom, že to je pouhých šest procent, ale navíc to pravděpodobně nebylo způsobeno umístěním semaforu a právě probíhající výměnou povrchu vozovku v ulici 5. května.

Dále byly sledovány objízdné trasy, kde byl počet vozidel v podstatě beze změny – to je patrně způsobeno volbou sledovaných objízdných tras, například trasa Čiklova-Vyšehradská-Kateřinská sledována nebyla.

Dále byly vyčísleny i počty vozidel ve ‚špičkových hodinách‘. Ty jsou charakterizovány takto: „Špičková hodina je zde většinou 7-8 h, občas i 8-9 h nebo 9-10 h.“ Tyto hodiny byly tedy patrně do výpočtu zařazovány podle toho, jakých čísel jde s jejich pomocí dosáhnout. Snížení pak mělo být na hodnotě 295 vozů za hodinu (z 3027 na 2732).

Emise se nezměřily, ale asi se snížily, tedy možná

Ale určitý záchvěv sebereflexe nechybí ani u TSK. Ve vyhodnocení je uvedeno, že: „Vzhledem k prázdninovému období nelze jednoznačně říci, do jaké míry byl zjištěný pokles intenzit způsoben zřízením světelné závory a do jaké míry i možným mezitýdenním kolísáním automobilové dopravy o prázdninách (dovolené, snížená aktivita firem a tudíž i pokles hospodářské dopravy).“ Jinými slovy, i na TSK si uvědomují, že tento prázdninový experiment je vlastně k ničemu.

To jim ovšem nezabránilo například v tvrzení, že: „Zřízení světelné závory zvýšilo plynulost provozu automobilové dopravy v navazujícím úseku Legerovy ulice, s předpokládaným snížením emisního zatížení ve srovnání s dřívějšími popojíždějícími kolonami a frontami vozidel.“

Přičemž již bylo zmíněno, že snížení emisí je pouze předpokladem, nikoliv výsledkem měření! To ovšem nebrání tomu, aby na jednání rady města bylo náměstkem primátora Noskem prohlašováno, že experiment se zdařil a po otevření tunelu Blanka se podobné opatření spustí naostro!

Text: Robert Honc
Foto: TSK Praha

Galerie