Dálničních 160 km/h se blíží. Příjdeme ale o osobu blízkou?

Už nějaký ten pátek leží na vládě novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která řadu nepopulární paragrafů v současném znění upravuje do přijatelnější podoby. Na přepracování zákona se kromě ministra podíleli poslanci z ODS, KDU-ČSL, ale i opoziční ČSSD a KSČM. To by znamenalo, že pokud novelu posvětí vláda, neměl by být problém ji prosadit.

Vydáno: 8.1.2009

Novela přidává možnost, zvyšovat rychlost na dálnicích a rychlostních silnicích až o 30 km/h. To by znamenalo, že na vybraných úsecích dálnic by se mohlo jezdit rychlostí až 160 km/h, na silnicích pak 120 km/h.

Z návrhu je zřejmé, že se poslanci inspirovali u některých západních sousedů. Podle  úpravy by si měl řidič, který nouzově zastaví mimo obec, obléci reflexní vestu. Povinnost pouštět chodce na přechodu by měla nyní platit také pro řidiče autobusu. Změnit by se mělo také bodové ohodnocení u některých přestupků, konkrétně za překročení rychlosti v obci o 5 km/h by měla být pokuta, ale bez bodů (totéž za 10 km/h nad limit mimo obec).

Sporné paragrafy

Novela ale obsahuje i několik bodů, které by se v budoucnu při projednávání mohly stát jádrem sporu. Jde o pokus poslanců, aby se tak zvaná „osoba blízká“ nevztahovala na silniční zákon.

V návrhu se píše: „Provozovatel vozidla nebo jiná osoba (…) jsou povinni (…) sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; na sdělení těchto skutečností se nevztahuje právo odepřít vysvětlení nebo odepřít výpověď podle jiného právního předpisu.“ Novela by se tak mohla dostat do křížku se základní listinou práv a svobod.

Návrh navíc počítá s tím, že pokud policie změří překročení rychlosti, je povinna nejpozději do pěti dnů oznámit počet trestných bodů provozovateli vozidla. Jakým způsobem to má provádět zákon nestanoví. Z technického i finančního hlediska by ale bylo zřejmě obtížné stanovenou lhůtu splnit.

Text: Jan Markovič (autor publikoval článek také na iHNed.cz)
Foto: iHNed.cz

Galerie