Česko dojednalo v EU jednodušší pravidla pro silniční dopravu

Trh mezinárodní silniční přepravy v rámci Evropské unie bude fungovat podle nových, jasnějších pravidel. Ta jsou obsažena v takzvaném silničním balíčku, který jménem členských států vyjednalo v úterý 24. března české předsednictví EU s Evropským parlamentem. Jde o další legislativu, kterou úspěšně dohodlo české předsednictví.

Vydáno: 30.3.2009

„Tento balíček je dalším krokem v posilování vnitřního trhu mezinárodní silniční dopravy. Dopravcům usnadní podnikání v rámci Evropské unie, zjednoduší pravidla a omezí administrativu,“ říká zástupkyně české velvyslankyně při EU Jana Reinišová, která spolu se svými kolegy kompromis s Evropským parlamentem vyjednala. 

Kompromis o balíčku třech legislativních návrhů musejí ještě v pátek 27. března stvrdit členské státy EU na zasedání takzvaného výboru stálých zástupců (Coreper I), a poté i Evropský parlament svým hlasováním ve výboru (31. března) a na dubnovém plénu. Nová pravidla by pak měla postupně vstupovat v platnost v průběhu následujících dvou let. 

Podle Reinišové je velkým pokrokem především dohoda o takzvané kabotáži, tedy možnosti dopravců poskytovat přepravu v jiném státě EU, než ve kterém jsou zaregistrováni. Až dosud byla unijní pravidla pro kabotáž nejasná a řada států díky tomu podnikání cizích dopravců výrazně omezovala. Podle nových pravidel bude moci každý dopravce po vykonání mezinárodní přepravy splnit až tři zakázky během sedmi dnů v cizině. Toto pravidlo navíc může být s výhledem do budoucna úplně uvolněné. 

Výrazným úspěchem je i zavedení nových předpisů pro mezinárodní autobusovou přepravu. Řidiči totiž budou moci využít flexibilnějších pravidel pro odpočinek v zájezdové dopravě, která ovšem nesníží její bezpečnost. A v neposlední řadě jde i o posílení spolupráce a zvýšení informovanosti národních úřadů. Ty si budou moci vyměňovat aktuální informace o dopravcích a jejich přestupcích, které budou ukládány v nových elektronických registrech.

Text: TZ Ministerstvo dopravy
Foto: České noviny

Galerie